Božica Brkan 24. ožujka u Gradskoj knjižnici Čazma

Prenosimo sa internetske stranice Gradske knjižnice Čazma:

Susret s autorom/icom: Božica Brkan

Bozica-Brkan-najava.jpg

2U programu Susret s autorom/icom, knjižnica ugošćuje književnicu i novinarku Božicu Brkan, petak, 24. ožujka 2023. u 18,00 sati u Gradskoj knjižnici Čazma. Širok je stvaralački i spisateljski svijet Božice Brkan, koja je bila sjajna novinarka da bi se potom afirmirala kao istaknuta hrvatska književnica, višestruko nagrađivana, koja piše pjesme, pripovijetke i romane. Piše standardnim hrvatskim književnim jezikom, ali i kajkavskim – moslavačkom kekavicom.

Uz autoricu, u programu sudjeluju Đuro Vidmarović, književnik i Vinka Jelić-Balta, a predstavit će izbor iz novijih djela Božice Brkan, romani (Privremeno neuporabljivo o potresu; Generalov sin, Srbin a Hrvat…), zbirke pjesama na standardu i kajkavskom ( najnovija Breberika & Eklektika s Borisom Domagojem Biletićem), te zbirku Gastrolatrija (s Božicom Jelušić)  i projekt LAG-om Moslavina Dobar tek u MoslavinI!

Božica Brkan (Okešinec, 1955.), književnica i novinarka, urednica, kolumnistica i blogerica. Piše standardnim hrvatskim i kajkavskim – moslavačkom kekavicom. Nagrađivane su joj i poezija (od Poznanovca i Ratkovićevih večeri poezije 1974. do Nagrade Vesna Parun 2020.) i proza (od Mate Raosa i Stjepana Kranjčića 2011., Slavka Kolara 2012., Dubravka Horvatića 2014…) te objavljivane u časopisima, zbornicima, panoramama i antologijama te prevođene na engleski, njemački, španjolski, bugarski, esperanto i čakavski. Dobitnica je i nagrade Hrvatskoga novinarskog društva Marija Jurić Zagorka za najbolje uređen novinski prilog (Vrt Večernjega lista) za 2000. godinu.

Uz brojne visokonakladne kuharice, ljubiće i druge knjige, objavila je samostalne književne: zbirku kajkavskih pjesama Vetrenica ili obiteljska arheologija (1990.); izbor novinskih feljtona Enciklopedija špeceraja (1990.); roman Lift ili politička melodrama (1993.); zavičajnu čitanku Oblizeki – Moslavina za stolom (2006.); knjige pjesama Bilanca 2.0, odabrane ljubavne i ostale štokavske pjesme (2011.) i To Toni – Molitva za tihu sućut (2011.); zbirku kajkavskih pjesama pevcov korak / kajkavski osebušek za eu (2012.) (nagrađena Katarinom Patačić kao najbolja knjiga objavljena na kajkavskome 2012.); roman Rez / Leica-roman u 36 slika (2012.) (u najužem izboru za V.B.Z.-ovu nagradu za rukopis romana); Kajkavsku čitanku Božice Brkan (2012.) (pomoćno sredstvo u nastavi hrvatskoga jezika u svim srednjim školama); zbirku pjesama obrubljivanje veronika rupca ili muka 2013. (2014.) (rukopis nagrađen nagradom DHK i Pasionske baštine te u najužem izboru za Galovića); roman Ledína (2014.) (u najužem izboru za Galovića); zbirku kratkih priča Umrežena (2017.) i zbirku kratkih kajkavskih priča Život večni (2017.); zbirku pjesama Nemoj mi to govoriti (2019.) (u najužem izboru za Tina Ujevića); zbirku pjesama s Božicom Jelušić Gastrolatrija (2020.); roman Generalov sin, Srbin a Hrvat (2020.), roman Privremeno neuporabljivo (2022.) i kajkavsko-čakavsku zbirku pjesama s Borisom Domagojem Biletićem Breberika & Eklektika (2022.).

Hranjecova Hrvatska kajkavska dječja književnost – Umjesto kave 13. ožujka 2023.

I na prošlogodišnjemu rujanskom 21. Znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem Kajkavski jezik i kultura kroz stoljeća u Tjednu kajkavske kulture u Krapini sudionici su ponovno podsjetili na svakogodišnji ustrajan, a neostvaren glavni zaključak – materinski, zavičajni kajkavski kao izborni predmet u kajkavskim krajevima. I pri višekratnim predstavljanjima trotomne knjige Pregled povijesti kajkavske usmene književnosti Ivana Zvonara spomenuto je kako nigdje, unatoč dostojnoj literaturi, u okviru izučavanja hrvatske književnosti ili povijesti hrvatske književnosti, nema primjerice kolegija usmena kajkavska književnost,  a uopće unutar usmene hrvatske književnosti usmena dijalektalna loše stoji. Budući učitelji razredne nastave i hrvatskoga jezika jedino u Čakovcu, zahvaljujući profesorima Hranjecu i Blažeki, imaju priliku odslušati nešto i to već sedmu-osmu generaciju. Kajkavski modul…

Prof. dr. sc. em. Stjepan Hranjec sa svojom knjigom / Foto MIljenko Brezak

Za to je još 1995. prof. dr. sc. (sada) emeritus Stjepan Hranjec (Goričan, 1946.) objavio Hrvatsku kajkavsku dječju književnost, koja se ubrzo i rasprodala, pa su je studenti i drugi zainteresirani godinama kopirali iz i u knjižnici jedinoga primjerka. Prošle je godine Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uskočio objavivši Hrvatsku kajkavsku dječju književnost 2, Priručnik za zavičajnu nastavu kao drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje.

Autor uvodno raščlanjuje naslovnu formulaciju ocjenjujuću da joj je potrebna semantička raščlamba i pojašnjavajući da je posrijedi umjetnosti riječi(ma), da je osobito umjetnost – ona namijenjena djeci te da je narječna, kajkavska, i samim time da je nacionalna, hrvatska, to jest dionicom ukupne hrvatske književnosti. Piše o tome kako je problem dijalekta pa tad i dijalektalne književnosti aktualiziran polovicom 19. stoljeća, jasno je zašto, pa zatim o tome kako međutim, unatoč neospornoj vrijednosti, kajkavština je u tom svom trajanju do danas doživljavala nerazumijevanja, omalovažavanja, pa i zastranjivanja.

Suradnici na kajkavskim književnim temama prof. dr. sc. em. Stjepan Hranjec i mr. sc. Ivan Zvonar / Foto MIljenko Brezak

Kao primjere navodi da dijalektalna književnost 1. predstavlja opasnost za cjelovitost hrvatskog korpusa; da je 2.  „plod afektacije… paradiranje nečim neobičnim;“ da je 3. pribježište, utočište nedarovitih pjesnika, „književnika“; da je 4. zavičajni govor ružan govor: „Ne govori tako. Lijepo kaži. Književnim jezikom.“ Isto tako pobrojava nekoliko argumentiranih činjenica o opravdanosti (nužnost čak!) dijalektne književnosti, činjenica koje mogu biti gradbeni element, obilježja njene poetike.“ Nekom djelu to što je ispisano kajkavštinom/čakavštinom može biti prednost, to je traganje za korijenima, za prepoznavanjem nacionalnog identiteta, te suodnos, susretanje (integracija, prožimanje, utok) usmene i pisane književnosti te one na dijalektu i one na hrvatskom standardu. Književnost stvorena za djecu je dječja književnost, a autor se pri odabiru rukovodio kriterijima za dječju književnost uopće; 1. izbor tema i motiva, 2. osobitom strukturom, 3. spontanošću, neposrednošću te 4. naglašenom ritmičnošću i leksikom primjerenim dječjoj dobi.

Ističe kako je Joža Skok antologijskim tekstovima u deset knjiga usustavio kriterije za „inventar“ dječje hrvatske književnosti, u okviru koje je, jasno i kajkavska… Sadržaj je podijelio u tri cjeline. Prva je Dječja usmene kajkavska književnost s usmenoretoričkim oblicima (brojilice, rugalice, izmišljalice, bajalice, uspavalice; malim usmenoknjiževnim oblicima (mikrostrukturama) – poslovicama (prirečje – prirečja) i zagonetalicama (pitalice), zatim pjesništvom (usmena lirika i epska pjesma) te usmjena proza (bajke, legende i predaje, novele, anegdote – šale, parade – i  basne, i na kraju usmeni igrokazi. Druga cjelina Dječja pisana kajkavska književnost podijeljena je na pjesništvo u kojem su zastupljeni Fran Galović, Dragutin Domjanić, Nikola Pavić, Ivan Goran Kovačić, Mihovil Pavlek Miškina, Stjepan Jakševac, Miroslav Dolenec Dravski, Pajo Kanižaj, Ivica Jembrih, Ljubica Duić, Ladislav Radek, Božica Jelušić, Stanislav Petrović, Ivan Kutnjak, Marija Novak, Ivan Kušteljega i Milan Crnković; zatim na prozu u kojoj su zastupljeni Juraj (Franjo) Dijanić, Antun Vranić, Jakob Lovrenčić, Ignac Kristijanović, Ante Kovačić, Antun Gustav Matoš, Miroslav Krleža, Slavko Kolar, Joža Horvat, Hrvoje Hitrec, Zvonimir Milčec, Mladen Kerstner i Nada Mihoković-Kumrić; te na dramu (igrokazi), u kojem su zastupljeni Tituš Brezovački, Juraj (Franjo) Dijanić, Dragutin Domjanić, Stjepan Draganić, „Folklorni“ igrokazi: Stjepan Novosel, Kalman Mesarić, Joža Horvat, Slavko Kolar i Mladen Kerstner. Treća cjelina donosi dječje pisano kajkavsko stvaralaštvo.

Na krapinskom Znanstvenom skupu o kajkavskom jeziku i kulturi 2022. prof. dr. sc. em. Stjepan Hranjec i Božica Brkan / Foto MIljenko Brezak

Samo ono što bih i ja odabrala mogla bih tu citirati do preksutra, ali se ne odmičem od kajiku Paje Kanižaja:

Nigdar više

Zdeno mlekeco
mamica nosi na stol.
Je to tak toplo!

Kaj

Kaj mi je vse kaj?
Soze i smeh i soze…
Početek i kraj!

Recenzenti ističu osobito visoku znanstvenu razinu u interpretaciji svakog segmenta o kojem je tu riječ te kompleksnost, jer se tu prvi put metodički tretiraju i kraće prozne vrste: brojilice (autorov prijedlog naziva umjesto brojalice), razbrajalice i verižne nabrajalice, posebno omiljene kod djece zbog živog ritma i logičnog slijeda nabrajanja, što omogućuje lako zapamćivanje i diskretno ukazuje na potrebu pamćenja (Ivan Zvonar) te kako djelo je kritička rasprava koja donosi jasne spoznaje o specifičnosti, biti i dimenzijama dječje kajkavske književnosti, ali je i bogato potkrijepljeno mnoštvom ilustrativnih tekstovnih primjera tako da uz kritičku studiju ovime dobivamo i vrijedan antologijski zbornik kajkavske dječje književnosti (Dubravka Težak).

Pozdravljajući široki krug kajkavske književnosti i kajkavskoga književnog jezika koje Hranjec obuhvaća Hrvatskom kajkavskom dječjom književnošću te uzimajući u obzir kako se takva djela rijetko pišu i rijetko objavljuju, samo se sa žalom mogu spomenuti takoreći tek nedavno napisanih svojih dječjih kajkavskih pjesama, primjerice ciklusa Špilhoze na tufne i zavičajnih igrokaza poput Selfie na kipec, koji su nastajali godinama za moje male Križane, glumce Društva Naša djeca Vladimir Nazor i Dječjeg skupine Amaterskog kazališta Josip Badalić. Možda me, uz unučića Adriana kajkavca-čakavca, to ponuka da napokon objavim tu svoju kekavsku knigicu kej raste s detetom. Usput, spominjem se kako me je zahvaljujući tekstovima kolumne Enciklopedija špeceraja profesor Hranjec već uvrstio u jednu od svojih brojnih knjiga, ne dječju, ali izuzetno zanimljivu knjigu Zipka vu horvatskom cvetnjaku/Narodna kultura Hrvata u Međimurju (I. knj. 1991., II. knj. 1997.)

Zvonarov Pregled povijesti kajkavske usmene književnosti na 3000 stranica – Umjesto kave 7. ožujka 2023.

Pregled povijesti kajkavske usmene književnosti, III. Dio (Od Vinka Žganca do naših dana) mr. sc. Ivana Zvonara predstavljen je u ponedjeljak 6. ožujka 2023. u Društvu hrvatskih književnika u Mjesecu hrvatskoga jezika. Ta je knjiga objavljena u biblioteci Povijest hrvatske kajkavske književnostinakladnika Hrvatske udruge Muži zagorskog srca, u čije je ime izv. prof. dr. sc. Rajko Fureš ocijenio izuzetno vrijednim djelom. Tisuću stranica trećega toma Pregled povijesti kajkavske usmene književnosti trećina je svih triju tomova, koji su krenuli 2006., I. dio od prvih tragova do dvadesetih godina 20. stoljeća (2014.) i II. dio Vinko Žganec i njegovo doba  (2016.).

Predstavljači Pregleda povijesti kajkavske usmene književnosti u DHK-u: Rajko Fureš, Alojz Jembrih, Ivan Zvonar i Stjepan Hranjec / Foto Miljenko Brezak

Glavni urednik i recenzent prof. dr. sc. em. Alojz Jembrih istaknuo je kako je to Zvonarovo životno djelo, dragocjen doprinos ne samo istraživanju kajkavske nego cjelokupne hrvatske, ne samo usmene književnosti. Podsjetio je na zanimljivu autorovu biografiju i bibliografiju, koji je istraživanje usmene književnosti započeo sa zavičajnom, međimurskom, sa prof. dr. sc. em. Stjepanom Hranjecom, drugim recenzentom, koji je na jednome od krapinskih znanstvenih skupova predložio da se pripremi takav rad. Koliko je to važno pokazuje kako su u vrijeme Prvoga svjetskog rata zabilježene međimurske narodne popijevke na kajkavskom poslužile kao dokaz da je Međimurje dio hrvatskoga jezika, po tome dio Hrvatske, pa onda umjesto mađarskoj teritorijalno pripalo prvo Jugoslaviji.

Tri toma Zvonarove knjige / Foto Miljenko Brezak

Autor je izuzetno vrijedan, najkompletniji istraživač pučkih pjesmarica, kojih je dosad otkriveno već 30, i nije mu bilo ni na kraj pameti da će potkraj života u relativno kratko vrijeme stvoriti tako opsežno, temeljito i važno djelo, koje recenzent prof. dr. sc. em. Stjepan Hranjec ističe kapitalnim o usmenoj kajkavskoj književnosti. Odsad se nedvojbeno ni o pisanoj ni o usmenoj hrvatskokajkavskoj književnosti, pa ni hrvatskoj književnosti uopće, ne bi smio ni zamisliti razgovor bez Zvonarevih knjiga. Posebice u ovoj trećoj, ispravljene su neke znanstvene zablude i pogreške čak neprikosnovenih znanstvenih autoriteta.

Ivan Zvonar s trećim tomom svoje povijesti / Foto Miljenko Brezak

Nedvojbeno razgovor o ovim izdanjima limitira to što je riječ o usmenoj, a ne pisanoj, te o dijalektalnoj kajkavskoj, a ne o književnosti na standardu. Hranjec ističe kako je znanstveno zanimanje za usmenu književnost mnogo rjeđe nego za pisanu te pobraja (iz Zvonareve knjige) Maju Bošković-Stulli, Divnu Zečević, Tvrtka Čubelića, Josipa Kekeza i Stipu Boticu, zatim „kajkavce“ Olgu Šojat, Zvonimira Bartolića, Jožu Skoka, Stjepana Hranjeca, Ivana Zvonara, Mariju Novak i druge koji su se bavili usmenom književnošću, ali je prazninu ipak popunio tek Zvonar, objedinjujući pristup kronološki, leksikonski i kritički. Ukazao je i na međuprožimanje usmene pisane književnosti.

Hranjec zaključuje kako je „ovaj treći dio, zajedno s prva dva, Zvonarovo kapitalno, životno djelo! Njime je uvjerljivo pokazao da usmena kajkavska književnost (poglavito popijevka) posve jasna umjetnost riječi (pjevanja), umjetnost koja ima svoj respektabilnu dijakroniju i koja je opstala i opstala stoljećima. Svako tko se odsad bude laćao posla oko interpretiranja kajkavske usmene književnosti morat će svakako konzultirati ovo vrijedno trotomno djelo. Zvonar je uspio objediniti sva dosadašnja znanstvena istraživanja i znanstvene stavove te u respektabilnom dijakronijskom nizu pokazao da umena kajkavska književnost, jasno, u zajedništvu s mlađom joj sestrom, pisanom, nije nikakva rubna dijakronijska pojava (što bi se, s obzirom na današnji status njenog jezika dalo zaključiti!), nego višestoljetna hrvatska umjetnička činjenica.“

U kojoj je mjeri, međutim, kajkavsko narječje postalo marginalizirano, pa i omalovažavano na komunikacijskoj razini, prof. dr. sc. em. Stjepan Hranjec pozvao je u pomoć Miroslava Krležu, koji je o 130. obljetnici Hrvatskoga narodnog preporoda napisao:
„Sam fakat što su naši buditelji ilirske navodnojedinstvene književnosti odlučili da probude narodnu svijest iz mrtvila tako da su se odrekli  svog narodnog imena i svoga jezika, uvjereni da se isključivo samo neopozivim odricanjem jezika i imena može ostvariti južnoslavenska, upravo sveslavenska sinteza u višem, nadnaravnom, oduhovljenom smislu, tajfakat odaja ih bitno od sličnih romantičnih pokreta u svijetu. Kada se danas, kao što se uobičajilo) govori o ilirskom eksperimentu patetično, mislim da ne bi trebalo zaboraviti književnost (usmenu i pismenu, op.) kajkavsko-čakavskog jezika koji pred nama leži više od stotinu godina mrtav…“

Alojz Jembrih i Ivan Zvonar na zagrebačkoj promociji / Foto Miljenko Brezak

„… Upravo ilirko odricanje hrvatskog imena i jezika ( podsjećam da kajkavski Hrvati u Mađarskoj, s lijeve obale Mure, i danas svoj govor zovu horvatski), dakle to odricanje „ pretvorilo se kasnije u superiority-kompleks spram Ilira-kajkavaca, naroda između Save, Drave i Kupe (amo bi trebalo „i Mure“, op.), koji susjedi nazivaju Bezjacima, jer upravo ova vulgarna bezjaština (…) pretvorila se u pojam čovjeka nemuštog, neotesanog, lukavog, prevejanog i priglupog, koji kao kekavac ili Wend i danas još vegetira bez nacionalne svijesti, kao bastard koji nema granica ni prošlosti…“

Ivan Zvonar i Stjepan Hranjec na zagrebačkom predstavljanju / Foto Miljenko Brezak

A koliko je još otad, od tih Krležinih riječi prošlo!? Kajkavski je samo još mrtviji!

Ovaj mi je zadnji, posljednji odlomak teksta zapravo trebao bio početak, pereks teksta, ali mi je bio pretužan toliko da ne bih tekst, da sam nastavila tako, ni napisala. Kolegica i ja pokušale smo izračunati koliko je u DHK u sredini toga dana bilo osoba koje su prvi put slušale o Zvonarevoj knjizi, jer se većina nas već s susrela s Pregledom povijesti kajkavske usmene književnosti, III. dio (Od Vinka Žganca do naših dana) mr. sc. Ivana Zvonara na 21. Znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem kajkavski jezik i kultura kroz stoljeća 5. rujna 2022. u Krapini, u okviru Tjedna kajkavske kulture, a neki i u Varaždinu, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Metel Ožegović, 26. listopada 2022., iz poštovanja prema radu, znanstvenicima i kajkavskom. A gdje su ostali povjesničari hrvatske književnosti, dijalektolozi…? Gdje su zaštitnici dijalekata da ne odumru i zaštitnici standarda da ga ne razgrade jezici kajkavski i čakavski? Gdje su brojni kajkavski pjesnici, književnici i pisci, gdje akademici, gdje studenti, gdje mediji, gdje…?

Na prošlogodišnjemu krapinskom Međunarodnom znanstvenom skupu o kajkavskoga jeziku i književnosti Ivan Zvonar potpisuje knjigu Božici Brkan / foto Miljenko Brezak

U serijalu Hrvatske spisateljice Totalinfo objavio intervju s Božicom Brkan

Totalinfo objavljuje 7. ožujka 2023. intervju s Božicom Brkan, koji potpisuje književnik, novinar i legendarni urednik i kuće Vjesnik i poslije nje – Milivoj Pašiček.
Nastavak je to serijala razgovora s hrvatskim književnicama započet sa Sanjom Pilić.

Prenosimo:

Širok je stvaralački i spisateljski svijet Božice Brkan, koja je bila sjajna novinarka da bi se potom afirmirala kao istaknuta hrvatska književnica, višestruko nagrađivana, koja piše pjesme, pripovijetke i romane. Piše standardnim hrvatskim književnim jezikom, ali i kajkavskim – moslavačkom kekavicom.

Razgovarao: Milivoj Pašiček

Dugo ste radili kao novinarka, kako je došlo do tog iskoraka u književnost? Je li postojao neki okidač?

Prije sam, odmalena, pisala pjesme, prva mi je objavljena u šestom razredu, 1968., i nagrađivana sam i u to vrijeme važnim i hrvatskim i jugoslavenskim nagradama. Ali mi se kao maturantici neke stvari nisu dopale, pa sam i dalje pisala, ali objavljivala sve manje. Opredijelila sam se za nepraktični studij komparatistike i polonistike te poslije za praktičniji dodiplomski i iz novinarstva, počela sam objavljivati više novinarske tekstove, najradije rubne književno-novinarske vrste, za koje sam također nagrađivana. Početkom devesetih sa tri objavljene knjige postala sam članicom Društva hrvatskih književnika.

Zaključivši da mi posao, sam posao dnevnoga pisanog novinarstva ponajmanje, nakon 30 godina ozbiljno narušava zdravlje do bournouta, najprije sam htjela dati otkaz, a onda sam, ugledavši se u prijateljicu, s prvim uvjetima 2010. sa 55 godina izabrala otići u prijevremenu mirovinu. Kanila sam otpremninu uložiti u vlastite multimedijalne projekte, slične onima kakve sam dotad radila i u Večernjaku, Vjesniku itd. Neke sam i pokrenula i još ih radim (www.oblizeki.com, www.bozicabrkan.com) da budem u formi i da imam svoj medij ako štogod želim napisati, a nemam gdje objaviti.

Da sam planirala karijeru kako se to danas radi, vjerojatno sam mogla napraviti i više, ali ne mogu ne veseliti se što smo uz sve one koje sam objavila drugdje (CIP, Alfa, VBZ, DHK, Azur Journal, Kajkavsko spravišče…) u našoj obiteljskoj tvrtki Acumen, nastaloj u nevremena devedesetih ako netko ostane bez posla, kad sam ponovno postala “mladom hrvatskom pjesnikinjom” i kad sam se vratila u svoju književnu generaciju, objavili više od 10 mojih knjiga, dobrih i lijepih, prepoznatljivih. “Kajkavska čitanka Božice Brkan” pomoćno sredstvo je u nastavi hrvatskoga za srednje škole, a “Pevcov korak, kajkavski osebušek za EU” nagrađena je “Katarinom Patačić” kao najbolja knjiga na kajkavskom 2012., više ih je bilo u užim izborima (Galović, Tin Ujević, T-com za objavljen, VBZ za neobjavljeni…) itd. Živimo uglavnom od minulog rada i uspijevamo se održavati na pozitivnoj nuli. Planirala sam u mirovini samo objaviti što nisam dospijevala uz dnevno novinarstvo – nacionalne “Oblizeke” prema kultnoj zavičajnoj čitanci “Oblizeki – Moslavina za stolom” (2006. s Večernjim listom u 15.000 primjeraka na kisocima!) i homage “Vrtu” i svojim suradnicima, ali su zbog skretanja u književnost, još „u radu”.

Foto: Miljenko Brezak

Ogledali ste se u nekoliko književnih vrsta, pišete pripovijetke, pjesme, romane… Što biste rekli – u čemu osjećate ono najjače svoje “ja”, najveću snagu izričaja?

Ne znam što bih odgovorila, kako kad, kako mi koja tema dozreli, što se vidi iz raznovrsnosti. I u vrstama, i književnim i novinarskim i hibridne; i u stilovima, od jezika – i standarda, i kajkavskog, i žargona. Ne opterećujem se, istražujem i ako me nešto veseli…

U nas je dosta književnika koji su se okušali kao novinari, ali i onih poput vas koji su iz novinarstva zakoračili u književnost. Što je po vama bolje, da ne kažem lakše?

Neko sam, vrlo kratko vrijeme razmišljala o doktoriratu iz novinarstva upravo temom novinari-književnici. Od Zagorke naovamo. Do mojih kolega i suradnika iz Večernjaka Damira Karakaša i Branke Primorac, splitskih utorkaša, Drage Hedla itd. Izazovno. Jednom sam razliku opisala u tome što se u novinarstvu moram držati činjenica, 5W, a u književnosti, ako ga i nema, mogu i izmisliti hepiend.

Najčešće se piše sve jer vas život natjera, valja plaćati račune, a i isprovocira detaljnijim i neugodnim uvidom „iza”. Ne odričem se svog novinarstva, ni običnih tekstova ni kolumni, kako političkih i ekonomskih, tako i gastronomskih; a ne odričem se ni posebnih izdanja i priloga koje sam uređivala, od potrošačkih, gastronomskih koji su prednjačili i visokim nakladama i dohodovnošću. Iako sam uređivanje Večernjakova Vrta preuzela po nekoj kazni, ponosim se njime kao i nagradom HND-a “Marija Jurić Zagorka” za najbolje uređen novinski prilog za 2000. godinu. Ništa od toga nije bilo lako, bar kako sam ja to radila, ali da mi je, kao i brojni suradnici, pričinjalo veliko veselje je.

Uostalom, da bih mogla pisati što i kako želim, najčešće sam i sama bila svoja urednica, a sada sam si i gazdarica. Mogu preživjeti ako i ne isplaćuju ili obećaju a nikad ne isplate honorar, ali se dobro osjećam kad ga plate, kao i što sam sretna kad plate putni trošak za književnu večer ili otkupe koji primjerak knjige.

Nagrada Vesna Parun (Foto: Miljenko Breza

Kada danas pogledate iza sebe gdje ste se osjećali bolje u novinarstvu ili u svijetu književnika i zašto?

Sad već i više od 40 godina novinarstva i 55 lijepe književnosti unatrag gledajući, uza svijest o svakom tekstu, vijestici ili romanu, samo pisanje, meni je najvažnije, kao proces. Novinarsko iskustvo nedvojbeno me je odlično pripremilo za ozbiljnu knjiženost koja zahtijeva i ozbiljniju koncentraciju. A i cijeli život rad na rok uvelike i pomaže i u književnosti. Naravno da je lijepo ako to što radite ima odjeka, primjerice u čitanosti. Druga je stvar okruženje, na kraju promjena cijelih društvenih sustava, samih medija i vlasništva nad njima odnosno izdvačkih kuća, knjižara. Možda sam samoj sebi olakšala život otkad sam, još u Vjesniku, kad su prvi put počeli novinare slati „na čekanje”, odlučila da moram živjeti tako da mogu i dobiti otkaz kad mi ga žele dati, ali i da ga ja, ako sam nezadovoljna, mogu dati kako bih mogla raditi ono što želim i kako želim. Dopustite li, koješta vas u oba posla može dekoncentrirati, svaki dan nešto. Nastojim živjeti tako da mogu odlučiti kad i što ću raditi, ili za lovu ili za slavu, i da svakome gledajući ga u oči mogu, kad mislim da treba, reći što o čemu mislim, primjerice o knjizi, kritici i kvazikritici, natječajima, bedasto dodijeljenoj nagradi i slično. Sve mi je to građa. Mnogima sam neugodan svjedok.

Što biste posebno istaknuli u svom književnom radu?

Možda baš raznolikost koju ste spomenuli. A i to da mi još nije teško napraviti 800 kilometara za pročitati „samo dvije pjesme”.

Možete li reći što je za vas vrhunac koji ste do sada dosegnuli?

Ne mogu, jer svaku knjigu pišem kao da mi je posljednja želeći da baš ona bude i najbolja, a tek poslije pišući novu, shvatim da nije i da bi mogla biti iduća. Nadam se da, ipak sam ja Solarova studentica, još dobrih Tekstova, pa i spomenuti vrhunac tek slijede. Ideja ne nedostaje, pa dok mogu fizički i mentalno… Odavno sam si nekako uspjehom odredila da mogu kupiti knjigu koju želim pročitati. A i da mogu napisati i objaviti knjigu kakvu želim.

Žena spisateljica. Kako ocjenjujete utakmice s muškim autorima? Osjećate li se koji put neravnopravnom?

Kako ne samo da mnogo pišem nego i mnogo čitam, u toku sam. A kao nekad u HND, sad sam aktivnija i u DHK. Ne osjećam se zakinutom ni spolno, ipak pripadam emancipiranoj generaciji dozreloj sedamdesetih, ali je činjenica da si zbog obveza koje žene tradicionalno preuzimaju, muškarci možda imaju i više vremena za pisanje, ali je to zato što si ga uzmu i što im ga žene daju. Možda su zato što žene lakše odustaju muškarci i brojniji, a često i agresivniji, pa i uspješniji. Ali zato si neke od nas prisvajaju „ženske” teme, primjerice moja u „Ledini”, obiteljska povijest kroz tristo-četristo godina očima žena, graničarki, koje su udavali iz očeve u muževljevu obiteljsku zadrugu s osebuškom, imutkom, ženinstvom, neotuđivim mirazom kako bi one i njezina djeca bile ekonomski osigurane.

Vidite u novinarstvu: s padom cijele medijske industrije, plaća i honorara, žena je sve više, ali istovremeno i proporcionalno jednako sve manje kako se penje odgovornost, najmanje je glavnih urednica. Sam Tekst uglavnom nema spol, ili je dobar ili nije. Da sam mlađa, vjerojatno bih se drugačije borila. Ono što sam htjela i u novinarstvu i u književnosti, izborila sam uglavnom na vojnički način: odradim što moram, pa se bunim, prigovaram. Tako sam si dva-tri puta svojom „jezičinom”, kako se to kaže, drastično skrenula i karijeru. Ali ne žalim! Sad štedim vrijeme radije pišući što želim i čuvajući unuka.

Trenuci odmora (Foto: Miljenko Brezak)

Kako je uopće po vama biti danas žena spisateljica u Hrvatskoj?

Zadovoljavajuće ako ne živite od pisanja, u književnosti teško da bih našla da netko živi od nje. Ja sam cijeli život živjela od pisanja, kako novinarskog s iskustvom u svim medijima, tezgama koje su tada bile moguće, i zarađivala sam i honorarno, katkad i triput više od supruga koji je bio i u upravama tvrtki, čak sam plaćala i PDV. Sumnjam da se to sad može lagodno i u novinarstvu. Možda odatle i česti spojevi književnik-novinar. Imam većinu profesionalnih bolesti od lupanja po tastaturi. Ali kao penzićka veseli me da uglavnom mogu pisati što i kako želim, a k tome i objaviti ono do čega mi je stalo i da smo „na pozitivnoj nuli”.

Rekosmo, pišete i poeziju, ali i romane. Kako ocjenjujete pojavu da je već tradicionalno u nas manje zanimanje čitatelja, ali i izdavača za poeziju?

Pa poezija se više piše nego što se čita, sada pogotovo. Već tri godine pripremam članak o hrvatskoj književnosti na internetu i to je, pogotovo u koronska vremena, pretjerano množenje tekstova, ponajviše stihova, ali time, na nažalost, s rastom konkurencije uopće ne raste i kvaliteta. Vjerojatno je i književnu kvalitetu pretegla čitanost, odnosno samo puko lajkanje. I kritike i dobrih kritičara sve je manje u korist PR, marketinga i bookblogera. Pogledajte na društvenim mrežama. Ako si može dopustiti i malo se potrudi, svatko je svoj pjesnik, svoj bloger, ima svoj natječaj, nagradu… Naći put do čitatelja, pogotovo ozbiljnih stvari, nešto je drugo.

Kako ocjenjujete ukupno književni trenutak Hrvatske?

Volim neke knjige i autore, ali sveukupno mislim da tone za novinarstvom. Postaje li sve zajedno i “hrvatska književna baruština”, kaljuža, ne znam. Trudim se biti optimist s mišlju da kultura, lijepa i dobra književnost mogu opstati kao važna vrijednost za cijelo društvo, pojedinačno i ukupno.

Dobitnica ste mnogih nagrada. Što vam one uopće znače i koja vam je najdraža?

Pa na natječaje šaljem zato da vidim svoje mjesto, katkad da podržim stvar ili da odmjerim što tko i kako radi. Da se susretnem s kolegama. U svakom slučaju, neke od nagrada, ne sve, osiguravaju i veću vidljivost, daju vam vjetar u leđa. Drago mi je i kad sam opetovano u užem izboru za nešto, jer vidim da me nisu mogli zaobići, ali kako se nagrade dodjeljuju, tko je u “stručnim ocjenjivačkim sudovima”… Najviše me veseli kad me iznenade posve neočekivane, Nagrada “Vesna Parun” ili prve nagrade kao čazmanski Slavko Kolar za kratku priču-satiru ili vrgoračka “Mato Raos” za kratku priču… Iza mene nitko ne stoji, a najmanje neki moćan izdavač. A kad sam ja u ocjenjivačkom sudu, obično kažem, sigurno je da sam bar pročitala sve knjige, priče, eseje, pjesme što li. Neupućeni autori uvijek misle da su zakinuti i da je, kao na Kulenijadama ili Babičinim kolačima, njihov kulen ili njihova slastica najbolja, iako nisu kušali ni jedan drugi. Kako sam prošla i to da su me nezadovoljnici gađali kulenom, uvijek očekujem da me netko zvizne ako ne knjigom prijetnjom, tračom, eliminacijom negdje.

Promocija Kajkavske čitanka, Kajkavsko spravišče (Foto: Miljenko Brezak)

Pišete standardnim hrvatskim književnim jezikom i kajkavskim – moslavačkom kekavicom. Što vam je draže i zašto?

Pišem kako sam nadahnuta, ja sam po starinski oslonjena na talent i težak rad, ali ponajprije na inspiraciju. A tema, rješavam li njome još i neki svoj problem, nekako mi iznutra, unaprijed odredi hoću li prozom ili stihom i kojim jezikom, pa je kekavica – dopuštam da njome mitologiziram svoj Jokešinec, moslavački zavičaj – označila obiteljski roman „Ledina”, zbirke i pjesama poput „Vetrenice, obiteljske arheologije”, „Pevcov korak, kajkavski osebušek za EU”, a pjesme iz zbirke „Nemoj mi to govoriti” te priče su se podijelile u standardnu zbirku „Umrežena” i kajkavsku „Život večni”.

Vaš najnoviji roman “Privremeno neuporabljivo” govori o Zagrebu. I mnogi svjetski pisci pisali su o gradovima. Što vas je ponukalo na tu temu?

To mi je zapravo treći zagrebački, urbani, ali i novinarski roman, jer „Privremeno neuporabljivo” (2022.) slijedi poslije korone i potresa i prilika je za samoanalizu likova “što smo mi na ovom svijetu”. Temu bih ubrojila u aktualne, “medijske”, nerješive, ali i vječne. Živim u Zagrebu od početka studija, dakle glavninu života, volim ga, ali ne mogu ne vidjeti i Zagrebu i Zagrepčanima, i rođenima i naturaliziranima, i lijepa i ružna lica i ono što je iza njih. Koristila sam prema potrebi i baš s velikim veseljem kao da na lutki kreiram haljinu, svoja sva tri kajkavska, i zagrebački dakako, žargone od novinarskoga do IT-jevskoga.

Kako uopće pronalazite i birate teme?

Glupo je reći, ali zapravo ne tražim ih, one valjda nalaze mene. Kao i nekad u novinarstvu, često „na kavi”. Čak i u medijima, u umjetnosti. Toliko mi je neprestano toga „u radu”! Volim temu i tekst “prespavati”. Srećom da me neki, često baš “novinarski” rok natjera na finiš, poliranje.

Promocija u DHK – Umrežena i Život vječni (Foto: Miljenko Brezak)

Kada, u koje vrijeme najradije pišete?

Jutarnji sam tip, što se tiče tipkanja, ali zapisujem neprestano, svuda i na svakom mjestu bilježim ono što mi padne na pamet ili na papir ili u mob, što mi je bliže, a kako imam problem s rukopisom, ionako moram odmah upisati u računalo. Kad se sjetim da sam za Nedjeljni Vjesnik pisala na mašinu trackajući, drndajući katkad i od četiri ujutro kako bih dohvatila rok, jer ne možeš, makar i u zadnji čas, uredniku kao što su bili Uroš Šoškić, Drago Kastatović, Đorđe Zelmanović ili Vladimir Drobnjak, odbiti napisati naručeni tekst.

Što biste poručili mladima koji pokušavaju zakoračiti u svijet književnosti kao autori?

Ja sam pisala, ali tako da u ono vrijeme mogu od toga pisanja i živjeti. Sad se teško može računati na stalno zaposlenje, kao što sam ja po pola radnog vijeka formalno provela u Vjesniku i Večernjem listu, a surađivala sam bez ograničenja s mnogima. Danas bih se vjerojatno opredijelila za književnost, možda tek nešto lakšu, onu što se bolje prodaje. Pisala sam i ja, uz brojne kuharice, doduše i ljubiće, visokonakladne, unosne, ali pod pseudonimom. Nakanjujem se – i usuđujem! – napisati teoretskopopulatnu knjigu o tome kako napisati dobar ljubić oprimjerenu svojim ljubićima.

Srećom sam se najprije za pisanje profesionalno dobro potkovala na Filozofskom i Političkim naukama, pa sam se usudila nekoliko godina čak i predavati stilistiku u medijskoj komunikaciji na Komunikologiji Hrvatskih studija. Najvažniji savjet mladima, a nisam sigurna da bi ga i poslušali, da se klone sada posvemašnje površnosti u svim sektorima pa i u pisanju, od novinarstva do književnosti, i da se pripreme da budu prilagodljivi, ali ponajprije financijski neovisni. Da ne moraju pristajati na pogodbe ni s jednim vragom.

Roman Privremeno neuporabljivo predstavljen u Vrbovcu (Foto: Miljenko Brezak)

Ako sam se novinarski naputovala, i književnost me je s prijevodima i predstavljanjima knjiga odvela i u Austriju, Mađarsku, Crnu Goru, pa čak i do Australije i Kolumbije, pa bih preporučila i putovanja, jer ona, a osobito povratak bitno mijenja perspektivu. Na kraju, moje je životno geslo još savjet mog oca „Kak si prestreš, tak buš si i legla”, da budem odgovorna i da se mogu nositi s posljedicama svojih postupaka, što to, barem iz mojega iskustva, nije uvijek ni ugodno ni lako. Onima koji žele uspjeh, postati „zvijezde”, rekla bih da odaberu nešto lakše. Znam da se isplati, ali iz vlastita iskustva s visokim nakladama, znam da je pisati u novinarstvu i književnosti lakše u anonimnosti.

Najgore je u životu biti sam, tako da meni mnogo znače i suradnici, primjerice grafički dizajner Jenio Vukelić i lektorica-redaktorica Maja Matković, s kojima radim još od novinarstva, jer su oni majstori svog zanata i umjetnosti, a obično kažem da radim samo s najboljima.

I za kraj, ostaje li dovoljno vremena za obitelj, za još neki hobi?

Moji su mi hobiji zapravo cijeli život. Možda sam obitelji naporna, ali se međusobno podržavamo i potičemo onako kako su mene i nas podržavali moji roditelji. Imam i malo, ali istinskih prijatelja, koji su mi također važni. Jako me veseli, recimo, da se i moj suprug Miljenko Brezak, obrazovanjem ekonomist, u mirovini poput mene književnosti, također s uspjehom vratio mladalačkoj ljubavi fotografiji. Kad stigne, jer je moj prvi čitatelj, urednik, izdavač, vozač, računovođa, a svladao je i pripremu nekoliko jela. Kako smo oboje jedinci, na brizi su nam bili svi starci iz obje obitelji, a jako me veseli da mi je, bez pritiska i uz samo malo navijanje izdaleka, naš sin Ivan Brezak Brkan postao kolega i po Filozofskom i u Netokraciji te u Infobipu po novinarstvu, ali online i IT. A nema većega veselja i nadahnuća od našega jednoipogodišnjega Adriana pred kojim nevažan postaje svaki rok.

Moslavačko zrcalo – Umjesto kave 2. ožujka 2023.

U ispunjenoj velikoj dvorani Pučkoga otvorenog učilišta Ogranak Matice hrvatske Kutina u ponedjeljak 27. veljače 2023. obilježio je 50. rođendan. 26. lipnja 1971. osnovan je  (predsjednik mu je bio akademski slikar Miroslav Šutej), potom doživio sudbinu Hrvatskoga proljeća, da bi 1990. bio obnovljen (predsjednik mu je bio Boris Klaić, koji mu je prije dva desetljeća bio potpredsjednik). Prigodnu povijest počeo je pisati jedan od njezinih predsjednika i spiritus movens brojnih, ne samo Matičinih aktivnosti u Moslavini Dragutin Pasarić, kojemu se upravo na dan svečanosti punila dvogodišnjica smrti. Njegovi bliski suradnici Dražen Kovačević i Katarina Brkić počeli su ispočetka i napravili važnu tvrdoukoričenu kronologiju, polustoljetnu zavičajnu povijest o brojnim ljudima – mnogih više i nema – i aktivnostima.

Za sjećanje na Moslavačko zrcalo o 50 godina kutinskoga Ogranka Matice hrvatske / Foto Miljenko Brezak
Predstavljači, riječ ima jedna od autorica Katarina Brkić / Foto Miljenko Brezak
Đuro Vidmarović, recenzent sa Stjepanom Sučićem / Foto Miljenko Brezak

Nazvali su je Moslavačkim zrcalom i nastavili niz godište 6, br. 1-2, 2022. izuzetno važnoga regionalnog kulturnog i društvenog časopisa koji su zajedno objavljivali moslavački ogranci Matice hrvatske Kloštar Ivanić, Popovača i Kutina od 2011., kada je u godištu 1 objavljen dvobroj 1-2 do 2017., kada je u godištu petom izašao dvobroj br. 1-2. Teško je i pomisliti da bi se mogao nastaviti sličan niz.

Božica Brkan s knjigom Moslavačkim zrcalom i lijepim sjećanjima na istoimeni časopis / Foto Miljenko Brezak

Rado ga se sjećam i kao dio uredništva i kao redovita i predana suradnica, jer su me kolege i potreba da se pridonese rijetkom zajedničkom zavičajnom projektu nukali da upravo u vrijeme kad sam se ozbiljno vratila književnosti, pišem pjesme i priče, i na standardu, ali osobito na kajkavskome svoga rodnog sela Okešinca, što je poslije nabujalo i u moje objavljene knjige pjesama, priča i romane. Pisala sam sve što je trebalo, pa i prikaze i recenzije, a po Moslavini i šire, sve do Zagreba, sudjelovala sam u predstavljanju sadržajem natprosječnoga časopisa, svojevrsnoga parnjaka i konkurencije starijega Zbornika Moslavine, koji ustrajno objavljuje kutinski Muzej Moslavine. (Uz Maticu je upravo Muzej Moslavine te Dragecov Spiritus movens i naš obiteljski Acumen stvorio i otisnuo nabojnije vrijedne moslavačke naslove.)

Presnimljeno iz knjige Moslavačko zrcalo
Presnimljeno iz knjige Moslavačko zrcalo

No, listajući Moslavačko zrcalo (urednica Marijana Horvat, recenzenti Đuro Vidmarović i Stjepan Sučić) na 360 stranica velikoga formata, s brojnim fotografijama, iako nisam matičarka, s radošću se mogu podsjetiti na bogatu suradnju s kutinskom Maticom hrvatskom: samo izdaleka spominju me i citiraju u različitim prilikama tridesetak puta! Veselim se tome i ponosim se, primjerice, što smo 10. studenoga 1990. na poziv Dragutina Pasarića, svoga novinarskog suradnika tada u Vjesniku, a poslije i u Večernjem listu, upravo uz obnovu Ogranka matice hrvatske i Dan grada Kutine u kutinskog robnoj kući predstavili moju, uz pjesničku zbirku Vetrenica, obiteljska arheologija, prvu knjigu – Enciklopedija špeceraja (nismo uspjeli dokumentirati ni fotografijom!). Tada sam uopće prvi put boravila u Kutini!

Presnimljeno iz knjige Moslavačko zrcalo
Presnimljeno iz knjige Moslavačko zrcalo

Poslije smo predstavili i zavičajnu čitanku Oblizeki – Moslavina za stolom, objavljenu 2006., a da ne spominjem i zbirku pjesama Vetrenica, obiteljska arheologija, roman Ledina, zbirku pripovijedaka Život večni i druge. Isto tako, tko se ne bi sjećao i petnaestak predstavljanja Matičina izdanja Moslavačke kajkavske lirike (urednik Dražen Kovačević) iz 2009., koja je mnoge od nas motivirala na dublji uron u pisanje.

Presnimljeno iz knjige Moslavačko zrcalo
Presnimljeno iz knjige Moslavačko zrcalo

Koliko i kako smo se međusobno inspirativno družili na Budućnosti na rubu močvare (po selima unutar zaštićenoga močvarnog područja), Danima jezika, grozdovima i stihovima, Danima teatra Ive Serdara u Gornjoj Jelenskoj, po mnogim baš tinovskim malenim mjestima srca moga, po Lonjskom polju i Moslavačkoj gori, upoznajući zavičaj i zemljopisno i povijesno i jezično i okusno i… Upoznavali smo se u hodu kroz suradnju i kao ljudi, međusobno. Sprijateljila sam se i godinama, kako sam s Dragutinom Pasarićem, surađujem sa Đurom Vidmarovićem (koji me je i isprovocirao da više pišem!), sa Slavicom Moslavac, Draženom Kovačevićem, Katarinom Brkić, Frankom Miroševićem… Možda mi na kraju knjige nedostaje abecedni popis svih tih, pokazuje se važnih imena.

Kako se ne sjetiti slikara Ivana Milata, Mladena Mitra, Ivana Masneca, Ante Juretića i drugih dragih kolega, zatim iz KUD-ova? Moram tu dodati i Kloštrance, ponajprije Stjepana i Suzanu Đuru i njihove suradnike iz Ogranka MH i Udruge Prijatelji Kloštra, koji su organizirali brojne izložbe, promocije susrete primjerice moslavačkih književnika. Nezamjenjivo. S mnogih od tih događaja i za svoje sam novine Vjesnik i Večernji list te webove pisala izvještaje, reportaže, prikaze…

Presnimljeno iz knjige Moslavačko zrcalo
Presnimljeno iz knjige Moslavačko zrcalo

Šalili smo se na svoj račun kako imamo Misiju Moslavina, a radili smo, uvjerena sam, nešto vrijedno i korisno ne samo za sebe nego i za zavičaj, posebice još radimo na nekovrsnom regionalnom kulturnom identitetu regije koja je administrativno podijeljena više od vijeka. No, i o tome smo pisali, zar ne? Nadam se da ćemo pisati još i da ova kronologija nije posljednje zrcalo u kojem će se zrcaliti naša Moslavina, to prije što je, čini se zasad u mladoj predsjednici Matičina kutinskog Ogranka Matei Paripović, smjena generacija više nego uspješna.

Predjednik MH Miro Gavran i predsjednica Ogranka MH Kutina Matea Paripović / Foto Nikola Blažeković

Na kraju, nadam se ne slučajno, istoga jutra kad i Moslavačko zrcalo javnosti je predstavljen i projekt LAG-a Moslavina Dobar tek u Moslavini!

Kako poeta Boris Domagoj Biletić hvata zrak – Umjesto kave 1. ožujka 2023.

Izabrane pjesme obično sugeriraju najbolje od, izlog pjesama nekog autora i to predvidljiv, kronološki. Sve dok se Miroslav Mićanović ne dohvati Borisa Domagoja Biletića (1957.), koji je od 1983. do 2021. objavio 25 knjiga (sastavio četiri antologije te priredio i sastavio 18 izbora djela pojedinih pisaca i zbornika!), nagrađene važnim nagradama i prevođene, već na hrvatskome ima dva izbora, Stojevićev i Bremeričin otprije petnaestak godina. Na jučerašnjem predstavljanju Biletićeva Hvatanja zraka u Knjižnici Matice hrvatske – Matica hrvatska je i izdavač – ocijenjeno je kako je upućeni i nadahnuti priređivač posegnuo tako temeljito i duboko da je umalo napravio novu autorovu zbirku. Žalim jedino što pjesme nisu datirane, jer su neovisno o vremenu nastanka i objave te stilu podijeljene u nove tematske cjeline naslovljene prema pjesnikovim stihovima – Doseći baš ono tamo na vrhu, Kamo se god okrenuo, Čisti umor, Kristali dobrih namjera, Opiši me kako pišem Bilbao, Sve oko naših riječi, Uspon…

Boris Domagoj Biletić čita / Foto Miljenko Brezak

Uz citate izabranih kritika (Bilosnić, Bošnjak, Božićević, Batulić, Bremer, Car Matutinović, Ćurić, Kliman, Knežević, Krajač, Lovrenčić, Mađer, Marchig, Maroević, Mihalić, Milanja, Načiović, Nikolaidis, Paljetak, Rakovac, Sorel, Stamać, Stojević, Šalat) i gotovo 150 izabranih pjesama, Mićanović u opsežnom pogovoru Riječ je splav, barka, brod… piše o vladanju poezijom. Rekla bih: majstorskom.

Promotori Miroslav Mićanović, Sibila Petlevski, Boris Domagoj Biletić, Hrvojka Mihanović-Salopek i Davor Šalat / Foto Miljenko Brezak
Miroslav Mićanović maestralno izbor načinio kao novu zbirku / Foto Miljenko Brezak

Predstavljači su Biletića, prema Matica.hr i Culturnet,hr predstavili zaista izuzetno nadahnuto:

“Književna povjesničarka Hrvojka Mihanović-Salopek ocijenila je da je Biletić pjesnik koji se ne da svesti na zajednički nazivnik. Kritičari Biletićeve poetike usuglasili su se tek u tome da je on nesvodiv na jedinstven književni pravac. U njegovu su pjesništvu otkrili polifone utjecaje i hermetizme, napomenula je.

U njegovu pjesništvu, dodala je, pronalazi se jezični konstruktivizam, nadrealističke aluzivnosti, ekspresionizma, mediteranizma, neomanirističnosti, neomitologizacije i potpuno emonijskoga razobličavanja.

Po riječima književnog kritičara Davora Šalata Biletićeva heterogenost mučila je kritičare sa smještajem njegove poetike. Najčešće su nalazili nekakve međuprostore, napomenuo je dodavši kako mu prostor pronalaze između scene označitelja i scene označenoga.

Biletić je s jedne strane, smatra akademkinja Sibila Petlevski, poeta doctus, a s druge strane razigrani dječak. Knjiga je neobičan žanrovski odabir koji je donio na dlanu ovoga autora, napomenula je dodavši kako je uz to provela poetozovski uron u pjesništvo te ga utemeljio u vlastitom čitanju poezije.

Ocijenila je da knjiga pokazuje Biletićevu razigranost, ali i ukotvljenost u tradiciju kao bitna obilježja njegova pjesništva u kojem su “hvatanje zraka” uvijek između te dvije spojenice.

Priređivač Miroslav Mićanović istaknuo je kako knjiga izbora iz Biletićeve poezija “Hvatanje zraka” prikuplja teret uglavnom objavljivane poezije, njezino prošlo i sadašnje vrijeme, koje se za ovu priliku čita i očitava u suvremenosti, za koju bismo, dvojeći je li savršena, pouzdano mogli reći da joj je rasulo nosiva stvarnosna i simbolična odrednica.

Ono što nestaje i nastaje, što se gubi, što pristiže i mijenja se, čini Biletićevu pjesničku knjigu sretnih i nesretnih razlika, mapu u kojoj se slažu i zamjenjuju: zavičaj i jezik, ironija i samopouzdanje, prostori za ‘ča’ i za ‘što’, intimno i gubitničko, poraz i potraga, suvremenost i prošlost, povijest i prostor, ocijenio je.

Biletićev se tematsko-predmetni instrumentarij, naglasio je, mijenja i preoblikuje u figure smrti i ljubavi, u buđenja u drugom jeziku, traženja tradicionalnog u trenutnom, opsesivnom i buntovnom.”

Naslovnica Biletićeva Hvatanja Zraka

Hvatanje zraka Borisa Domagoja Biletića u izboru Miroslava Mićanovića završava sa ŠTO MOGU, a  započinje sa FELLINI, ZVANE; DID & KING:

Buga i Boris Domagoj Biletić / Foto Miljenko Brezak

ŠTO MOGU
zarzati
rzom

zarezati
rezom

zarezom
,

FELLINI, ZVANE; DID & KING

Da se ne zabi uno ča je bi zavapi
žienso mojega dida, uni černi Kralj
‘merikanski ča su ga z pištuolon,
I had and I still have a dream:
sprid miljun črnih – dati jisti lačnen,
golega ubući, čovika uzjubiti, svit cili
(za potribu pisme vržmo čakavci)
– črnih da črniji ni črnji ne moru bit.
I Črnja mrež njimi: e, to bibilo jeno čine,
velo čine…“Fellini njim samim“:
Ma ke film, make this film!

I vi’š, dite moje: to ti se zuove i tako se reče
Imati besidu i riječ i rič, pris
ėgu za samo,
samo jedan minji, ma čovikoljubni san.

Uoči predstavljanja s autorom Borisom Domagojem Biletićem Vinko Brešan, Božica Brkan, Marija Roščić Paro i Božidar Petrač / Foto Miljenko Brezak
Boris Domagoj Biletić, Božica Brkan i Miroslav Mićanović / Foto Miljenko Brezak

Prije sam spavala sa Slamnigom na nahtkaslu, a sad ću sa Hvatanjem zraka. Baš sam počašćena što, uz Hvatanje zraka objavljeno u 2021. najnoviju knjigu kajkavsko-čakavsku Brebrerika & Eklektika iz 2022. Boris Domagoj Biletić dijeli sa mnom.

Domovina u koferu – Umjesto kave 18. veljače 2023.

Ovaj zapis dolazi kao svojevrsni rođendanski dar Mirjani Grbac-Pismestrović, kojoj smo u petak zagrebačkom Ogrizoviću predstavili knjigu Domovina u koferu (Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba, Klagenfirt-Ljubljana-Beč, 2011.). Nalovnica je rješenje njezina supruga karikaturista Petra Pismestrovića, a grafički dizajn potpisuje jedan od sinova Siniša Pismestrović. Veljko Krulčić roman je nazvao ljubavnim, Petar Pismestrović medicinom, lijekom, Sandra Pocrnić Mlakar empatijom, sama autorica ponovno sastavljenom vazom od krhotina, a ja sam iznijela dvojbu radi li se o romanu – Mirjana bi ga opisala rastrganim romanom, a njoj ionako u svakoj je knjizi sadržaj važniji od forme! – kratkim  pričama, dnevniku, sjećanjima, crticama, političkoj analizi…? Kako bilo, sada pripada takozvanom, kako se to kaže, autobiografskom diskursu, vrlo popularnome. No, knjiga u stvarnosti se počela događati prije više od tri destljeća, a na hrvatskom je objavljena u Austriji prije više od desetljeća i vrlo je aktualna i danas: kako temom iseljavanja, tako i uvozom radne snage u nas odnosno migracijama ili kako mediji u EU pišu: ilegalni migranti najveći izazov.

Mirjana Grbac-Pismestrović i Petar Pismestrović na promociji Domovine u Kuferu u Ogrizoviću / Foto Miljenko Brezak

Dakle, u strahu od prijetnji i rata za svoju dvojicu malenih dječaka – pogotovo jer su zbog bolesti već izgubili kćerčicu – obitelj 1991. bježi u Austriju.  Užasnu sudbinu, i to samo jednu od brojnih, u vremenu kad divlji protjeruju pitome, a politika  sve do danas, vidimo, osvaja i teritorij i povijest, nekretnine, javni prostor, Mirjana opisuje vješto građanski fino, damski. Roman je istovremeno i subverzivan i građanski pristojan te razara upravo tom pristojnošću govoreći o osjetljivoj temi kao dokument vremena. S malo novca iznebuha odlaze u novu sredinu, jedva da imaju novca za hotel, ne žele politički azil. Da nisu tipični iseljenici vidimo danas kroz sretan završetak uspješnih Ausländera, integriranih u uređenoj zemlji u kojoj je aktualna ministrica pravosuđa također svojevrsna strankinja Alma Tadić

Veljko Krulčić, Božica Brkan, Mirjana Grbac-Pismestrović, Petar Pismestrović i Sandra Pocrnić Mlakar / Foto Miljenko Brezak
Mirjana Grbac-Pismestrović sa svojom knjigom / Foto Miljenko Brezak

Rođena Karlovčanka, diplomirana zagrebačka politologinja, već tijekom studija novinarka u Poletu, urednica lista Novi Zagreb, koja je do 1991. intervjue, reportaže, feljtone, tematske članke, kritike i kratke priče objavljivala u izdanjima kuće Vjesnik (Svijet, Vikend, Arena…), opredijelila se za stil odvagnut, ekonomičan, precizan, uravnotežen, popeglan, novinarski (ali ni takav nije stilogen u klasičnom poimanju!) iz dobroga starog, klasičnog novinarstva, bez sentimentalnosti, bez cinizma i satire, bez osvetoljubivosti. Gotovo začudno, u romanu je svaka riječ na svom mjestu – ni jedna riječ viška, ali ni jedna riječ manjka. Vještina nekoga tko egzistencijalno ovisi o jeziku, ali i više od toga, kad autorski potpisuje kao geslo: „Svaka sličnost sa stvarnim osobama u ovoj knjizi je namjerna. Svi događaji spomenuti u ovoj knjizi već su se dogodili i događat će se sve dotle dok ljudi ne počnu učiti iz svoje prošlosti.“

Naslovnica – ilustracija Petar Pismestrović, dizajn Siniša Pismestrović

Roman Domovina u koferu nikako nije samo antiratna knjiga, ma koliko je i u meni oživjela prvu zagrebačku uzbunu koja nas je zatekla u nedjeljnoj šetnjici s djetetom prvi put na tricikliću ili višegodišnji rad u redakciji Vjesnika u crnim najlonskim vrećama i bježanju u sklonište-birtiju podmornicu te skupljanje jedva još postojećih pisaćih mašina po kompjutoriziranoj redakciji budemo li se morali izmještati te ako nestane struje.

Božica Brkan i Veljko krulčić / Foto Miljenko Brezak

Vječna tema o rascijepljenosti gastarbajterskoj, s jednom nogom ovdje a drugom ondje, o predrasudama nas ovdje prema njima ondje i njih ondje prema nama ovdje te razlozima zašto su jedni otišli a drugi ostali. Ili, kako bi Mirjana Grbac-Pismestrović rekla, priča je to o problemu identiteta i traumi tko sam ja? te potrebi za prihvaćanjem.

Publika / Foto Miljenko Brezak

Trebalo je doći do, kako kaže, safisfakcije da danas (i ona i Petar!) pišu za sebe pokušavajući doći do svojih čitatelja. Petar crta karikature i za austrijske i za hrvatske novine, Mirjana i prevodi i podučava hrvatski, zapravo krodojč, djecu druge i treće generacije, uglavnom izgubljenoj jer roditelji od borbe za egzistenciju ne dospijevaju s njima dovoljno govoriti materinskim jezikom. Pismestrovići su imali sreću da uspješan karikaturist Petar vrlo brzo nađe posao u Kleine Zeitungu, da Mirjana brine o obitelji, o opstanku i egzistenciji, odgaja djecu i dopušta si intelektualni luksuz čak ponovno studirati te u potrazi za slobodom, koja može biti i mišolovka i izolacija, radi vježbe jezika na njemačkom čitati Zweiga i Fromma koje je već pročitala.

Petar Pismestrović / Foto Miljenko Brezak

I u romanu ona dospijeva sagledavati (i probijati!) staklene stropove, analizirati ljude strogo podijeljene u slojeve gdje čistačice imaju fakultetske diplome svojih zemalja. U tome svijetu, shvaćam naknadno, luksuz je pisati o prvoj Noći u „hrvatskoj sobi“ u Ferlachu; o prvom Božiću što ga, poput onoga betlehemskoga, obitelj provesti uz bor što im ga je darivao direktor Weithaller, a što će Peru rasplakati jer nikad nitko za njega nije učinio nešto toliko lijepo.

Veljko Krulčić među stripovima / Foto Miljenko Brezak

U 20 poglavlja niže se život s fotografija, zanimljive prijateljske i neprijateljske face, snovi o ratu, redovite greške u rodu pri naručivanju kave (der Kaffe!), prilagođavanje novoj domovini kroz nove dijagnoze te porez i zajmove i suočavanje sa starom domovinom kroz posjete bilo roditelja koji se čude što im unuci zaboravljaju hrvatski bilo prijatelja koji računaju da domaćini imaju novca pa nemilice zagrabe kupnjom i u njihove kartice… Obazriva Mirjana kaže kako je u romanu i tuđe priče prilijepila na sebe da se nitko ne bi naljutio.

Zagrebački espresso: Božica Brkan, Mirjana Grbac-Pismestrović, Petar Pismestrović, Veljko Krulčić i Sandra Pocrnić Mlakar / Foto Miljenko Brezak

Ne prekidajući ni fizičke kontatke s domovinom, ona će, u romanu a vjerojatno i uživo, na kavi na Cvjetnom dopustiti sebi dvojbe i o Heimwehu, nostalgiji, što Slovenci tako lijepu domotožjem. Tu u blizini Cvjetnoga, u knjižnici Milana Ogrizovića, promovirajući Domovinu u koferu, spomenut će dirljiv odnos prema domovini, a nakon promjene 20 adresa i tri putovnice, zaključuje kako svaka promjena sredine je način uklapanja i kako je njezino životno iskustvo obogaćenje, a novi, bitno proširen geografski prostor – mjesto gdje se dobro osjeća. Ilustrirat će to usporedbom kako su u Austriju otišli sa čak osam vrsta lijekova protiv Perinih alergija i kako prešavši granicu nije popio ni tabletu. O, da, očuvanje jezika izjednačit će s očuvanjem identiteta, ali i govoriti o svijesti gubitka identiteta, pa i o tome kako povremeno ne prepoznaje sebe. Trebalo je hrabrosti i vještine da počne pisati tekst Domovina u koferu:

Mirjana Grbac-Pismestrović uoči promocije, na Cvjetnom / Foto Miljenko Brezak

„Kad se izgovori riječ kofer, svatko pomisli na putovanje. I raduje se novim spoznajama, susretima, doživljajima… i povratku kući.
Mene koferi iritiraju, izazivaju u meni nemir i nelagodu, ne volim ih gledati ni u trgovinama kada ih pred ljeto izloženi nude na rasprodajama u praktičnim setovima…
Mene koferi uvijek podsjećaju na bijeg, na odlazak bez spoznaje o povratku. Dok sam ih pakovala, te nemirne zagrebačke jeseni, morala sam napraviti izbor stvari koje će meni i mojoj obitelji biti neophodne i korisne za neki neizvjesno dugi boravak negdje drugdje…
Čak i odredište našega putovanja nije bilo sigurno, jer u ta vremena ništa više nije bilo predvidljivo i sigurno… ni radna mjesta, ni mjesta boravka, kamoli buđenje u vlastitome krevetu ili tanjur juhe na stolu. A tek vlastiti život… dovoljno je bilo biti drukčiji ili tek misliti drukčije od onoga tko to određuje, bez obzira s koje to bilo strane, da za tebe više nema osjećaja sigurnosti. Mjesta za život i smrt bila su rezervirana i rasprodana već mjesecima unaprijed, kao za dobru kazalištu predstavu…“

„Rječnik buševskoga govora“ – Umjesto kave 7. veljače 2023.

Skupljam raznorazne rječnike i prikupila sam nešto i rječnika lokalnih govora, ali ni jedan me nije oduševio kao potkraj siječnja 2023. u Domu kulture Buševec predstavljen Rječnik buševskoga govora. Govorili su o njemu autor Ivan Rožić, u ime izdavača Ogranka Matice hrvatske u Velikog Gorici Ana Plehinger te urednik Stjepan Rendulić, a nastupili su i  Stjepan Detelić – Banski i Ankica Vnučec. 

Posve jednostavna, a vrlo vrijedna knjiga

Ovaj se rječnik uobičajenoga nevelikog formata na 160 stranica ne razmeće mnoštvom prikupljenih riječi – procjenjujem da ih je oko 4500 – tvrdim koricama, starim i aktualnim fotografijama i recenzijama nego skromnošću, jasnoćom, upotrebljivošću te ga preporučujem za uzor onima koji pokušavaju ispisati svoje zavičajne rječnike te onima u struci za komparaciju. Autor Ivan Rožić je rođen u Buševcu 1942. i na mojem zagrebačkom Filozofskom diplomirao je germanistiku i anglistiku, a na Diplomatskoj akademiji  postao je diplomatski savjetnik. Radio je kao prevoditelj, školski nastavnik i u konzularnoj službi RH u nekoliko diplomatskih predstavništava do mirovine 2007. Biografija navodi kako je autor djela s različitih područja, primjerice Njemačko-hrvatski ili srpski rječnik socijalnopravnih pojmova (1987.), nekoliko korisnih brošura te prevodio zakone. Objavio je i dvije opsežne monografije – Ogranak Seljačke sloge Buševec (2010.) i Buševec (2015.), zatim Povijest plemenite općine turopoljske (2020.) i Rodoslovlja buševskih obitelji (2015.). Od 1954. je član Ogranka seljačke sloge u Buševcu, a bio je i redatelj u Pučkom kazalištu Buševec. Njegovao je kajkavski dramski repertoar i autor je cjelovečernjih dramskih djela Zet iz Koljnofa (1997.) i Moderno doba (2016.), dviju dramatizacija Šenoine pripovijetke Turopoljski top (1967. i 2010) te još nekoliko prigodnih dramskih djela.

S predstavljanja u Buševcu: Ivan Rožić, Ana Plehinger i Stjepan Rendulić / Presnimljeno s Youtuba

Morala sam najprije autora predstaviti detaljnije, jer Predgovor svome rječniku počinje: „Nastavak ovog rječnika ponikao je iz potreba Pučkog kazališta u Buševcu.“ Još 1968. uvježbavajući djela Tituša Brezovačkog i nekih drugih starih, dijelom nepoznatih kajkavskih pisaca „ukazala se potreba da se neke već zaboravljene riječi kajkavskog govora koje novijim naraštajima više nisu bile poznate, radi razumijevanja njihovog značenja prevedu na suvremeni štokavski izričaj. Kako su se predstave nizale, u rječnik je ulazilo sve više riječi, jer se s vremenom pokazalo da mlađi naraštaji imaju sve više problema s kajkavskim jezikom.“ Ukratko, prisjetila sam se i kako smo kao kulturi skloni omladinci početkom sedamdesetih u svom seoskom omladinskom kazalištu Točka, dok su nam kazališni amateri iz Buševca bili uzorom, te kasnije kada smo male Križane iz Amaterskoga kazališta Josip Badalić i Društva Naša Djeca Vladimir Nazor iz Križa poučavali u zavičajnom kajkavskom, kekavici, upravo pišući za njih igrokaze i prevodeći im riječi i zapisujući ih. Dosad nisam uspjela dopisati a kamoli objaviti ni knjigu ni rječnik. Velikogorički matičari uopće u tome mogu biti uzor, primjerice uopće u zaštiti turopoljskih govora i natječajima za priče te objavljujući ih, napose z Buševca. Čitatelje koji žele doznati nešto o gramatičkim pravilima upućuje na izvrsnu knjigu Antun Šojata Turopoljski govori, Plemenita općina turopoljska, Velika Gorica 2010, i na Slovôr Stjepana Rendulića, Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici 2021.

A ja sam, iščitavajući Rožićev rječnik i uspoređujući ga sa svojim kajkavskim, pomislila ono što odbijam uz knjigu – kako je zabavan! Iako tiskan u samo 200 primjeraka, izuzetna vrijednost baštini i budućnosti ne samo Buševca i ne samo kajkavskoga!

Duplerica iz Rječnika buševskoga govora

Naime, Ivan Rožić vrlo jednostavno donosi i u Rječniku buševskoga govora transkribira svaku riječ, pa abecedno niže riječi s kojima možete povući usporednice, ali i začudno istraživati, jer ih u svom ili uopće u kajkavskome, poput mene recimo, nikada niste susreli. Odabirem riječi koje uspijevam transkripcijski upisati, doduše bez uglate zagrade, odnosno za koje imam znakove. Primjerice: 

babenica / ‘babenica – rodilja, žena prvih dana nakon porođaja; baca
/ ‘baca – batak; bacast / ‘bacast – debelih nogu; bokot / ‘bokot – kanta za vodu; cvič / ‘cvič – jaka studen, ciča zima; dižnak / diž’nåk – masnica, modrica; drlog/ ‘drlog – nered, brlog, nepospremljena soba; dulica / ‘dulica – duda varalica; dusiti (nekoga) / du’siti’ – huškati; dusiti se /’dusiti’sæ – busati se; erlav, herlav /’ærlav – kržljav, mršav; flapiti /flå’piti – udariti, ošamariti; frcmati /’frcmati – pripremiti posebno jelo; frfla /’rfla – trenci, kaša od ribanog tijesta; furež /’fu:reš – svjetluvaci nakit za poculice; graber /’gra:ber – grab; gušpan (ili bušpan)  /’gušpan, ‘bušpan – šimšir; hajoš /’hajoš – 1. svadljivc, nasilnik; 2. lađar; hartav /’hartav – prljav, neopran; jačmenka / ‘jačmenka – rana jabuka; kafrka /’kafrka – mali zemjani vrčić; kilek /’ki:lek – nezreli klip kukuruza; kofrt / ko:frt – kosa ili pletenica savijena u klupko na zatijku; kotakati se / kotå’kati’sæ – kotrljati, tjerati kotač, igrati se s kotačem; kotati se / ko’tati’sæ – motati se uokolo; kozjak /koz’jak – krupno bijelo stolno grožđe; kripa /’kripa – luksuzne saonice; krišpet /’rišpet – prečka na stolcu; krlat /kr’lat – dvojeni prostor ustaji za rušenje sijena sa sjenika; kučalce/ ku’čålcæ, kučalka /ku’čålka – dječja zvečkica; kufer / ‘kufer – 1. kovčeg; 2. (metal) bakar; kušibaba / ‘kušibaba i kužibaba/ ‘kužibaba – smrdljivi Martin (kukac); lasast /’lasast  dugokos; leken / ‘leken – lopoč; lena žila / ‘lë:na’žila – 1. petna tetiva; 2. lijenost; luknica / luk’nica – vrsta drvene posude; pijandura; namađariti (nekoga)/ manađa’riti – nasamariti; namađariti se / namađa’ritisæ – pomamiti se (za nečim), namjerati se (na nekoga), uzeti nekoga na pik; našešur/ ‘naše’šur – našešureno (suho lišće,kosa); natapirano (frizura); neparajtati /nepå’tajtåti – ne mariti; okikaveti / o’kikaveti – promuknuti; orliti / or’litit – grepsti (grubo platno); pajtak / paj’tæk – ljevak, ljevoruka osoba; paretina /pare’tina – crkotina; parnuti /’parnuti  crknuti, krepati; pesjača / pes’jača – konjska muha, vrsta dosadne muhe; prckalka /prc’kålka – frulica; prckalo / prc’kalo  frula; prckati / šrc’kati – trubiti; presenica / prese’nica – zlijevka od kukuruznog brašna; priprava / pri:prava – jela i kolači za rodilju (iti s pripravum – otići s kolačima u posjet mladoj majci); pristošek / ‘pri:stošek – trijem, veranda; raščržiti / raš’čržiti – razvući, razbacati; ritomigati /rito’migati – zavodničkin hodati, hodati njihajući bokovima; samobol /’sambol – krojač; skaližan / ska’ližan – blatnjav, kaljav; skotar/ sko’tär – čuvar goveda, pastir; slukiper / ‘slukiper – svračak; smogor/ ‘smo:gpr – smreka; spišmariti / spišma’riti’sæ – pokvariti se, popustiti (u ponašanju, učenju);šlabekuvati / šla’bekuvati – nerazgovjetno, nerazumljivo govoriti; štalariti / štalå’riti – motati se i raditi po kući (bez dopuštenja); štrof / štrof – novčana kazna; tašel, tašlin /’ta:šel, ‘ta:šlin – platnena torba; trditi / tr’diti – začepljivati; tulec / ‘tu:lec – 1. otrebljeni klip kukuruza (bez zrna); 2. čep; zaštroficati se/ zaštrofi’cati se – zaprskati ili zablatiti se straga trčanjem ili vožnjom na ibciklu; zgržlan /zgržlan – zgužvan; zjunčiti (postel) /zjun’čiti – uzgužvati (krevet), (kad netko sjedne ili legne na složen krevet);zlekotiti / ‘zlekotiti – olakšati, pomoći; žeguliv / ‘žeguliv – šlakljiv…

Kosor, Zweig, Matičević ili znamo li prepoznati svoje heroje? – Umjesto kave 3. veljače 2023.

Što li bi to iz e-mejlova, fejsova, sms-ova i ine e-komunikacije dvojice današnjih književnika, ne samo hrvatskoga i europskoga, moglo držati vodu i poslije stoljeća ili bar nekoliko deseljeća? Pomislila sam to usred vrlo zanimljivoga i poticajnog predstavljanja knjige u knjižari Matice hrvatske, u četvrtak 26. siječnja 2023. točno u podne, o nepoznatoj korespodenciji Josipa Kosora i Stefana Zweiga, na više od 360 stranica i to još dvojezičnoj?

Višedesetljetno dopisivanje: Josip Kosor i Stefan Zweig / Presnimljeno iz knjige

Ivici Matičeviću, koji nije na društvenim mrežama ali se bakće s književnošću, očito nije dostajalo što je od 2011. do 2017. za Ex libris radio na ediciji Kosorovih Djela, na nekih pet tisuća stranica (i studiji o Kosoru Trijumfa duše). U posljednjoj, dvanaestoj knjizi priredio je izbor iz Kosorove korespodencije, poštanske pošiljke (pisma, dopisnice, razglednice, telegrami…), koje su Kosoru stizale sa svih strana svijeta, navodi u uvodu Europski krug pismom (Nepoznata pisma Josipa Kosora Stefanu Zweigu od 1909. do 1938., objašnjavajući povod Matičinu izdanju. A Kosorov Moj prijatelj Zweig proistekao je iz vremena korone i vrlo uspjele komunikacije kolega znanstvenika – Line Marie Zangerl, germanistice i arhivistice u Literaturarchiv Salzburg (projekt stefanzweig.digital) i Amande Shepp, bibliotekarke i arhivistice u Daniel A. Reed Library Special Collections & Archives Division, State University od New York, Fredonia, te Ivice Matičevića iz Zavoda za povijest hrvatske književnost, kazališta i glazbe HAZU.

Ivica Matičević potpisuje svoju najnoviju, vrlo neobičnu knjigu / Foto Miljenko Brezak

Kopajući, radoznala i predana gospoda otkrila su na drugom kraju svijeta među valjda 6000 Zweigovih pisama i više od stotinu Kosorovih, dosad nepoznato dopisivanje jedva nešto obrazovanoga, samoukoga hrvatskoga književnika s ruba Austrougarske i dekadentnoga Bečlije, europski uglednoga i izuzetno obrazovanog književnika, kojega, uz drugo, fascinira i Kosorova bikovska šija. Naznačujem da objavljeno već sada ima neobjavljeni i neistraženi nastavak, vjerojatno i s više problema (i novca!), jer se zagrebački istraživač sada objavljenih Kosorovih pisama dokopao lako i brzo, čak i bez naplate, da bismo mi pomalo voajerski mogli čitati i redom i napreskokce, zagledati faksimile.

S predstavljanja u knjižari Matice Hrvatske: Luka Šuput, Boris Senker, Tihomir Glowatzky, Marta Glowatzky Novosel, Ivica Matičević i Miro Gavran / Foto Miljenko Brezak
Tek dio zaintresirane publike na promociji / Foto Miljenko Brezak

Što se to nalazi u pismima od prvoga, napisanoga 28. svibnja 1909. (već drugo jutro banuo je Zweigu na vrata!) do navodno posljednjega, datiranoga 22. svibnja 1938.? Hoće li se možda naći gdje još koje pismo do Zweigova samoubojstva 1942. godine? Hoće li se možda otkriti i koje Zweigovo pismo Kosoru, koji se u siromaštvu i s koferčićem, putovao i seljakao po Europi, od Beča (gdje je s Zweigom pio u Caffeu Beethoven, kojega više nema) ili Londona (gdje je bio aktivan u Jugoslavenskom odboru) te s nakanom do Moskve (gdje ga je najviše zanimao Stanislavski)… Katkad se i zbog novca obraćao i novostečenom prijatelju, kao što ga je nagovarao i da ga podrži u kandidaturi za Nobela (Kosor je, tko to danas još i zna, za Nobelovu nagradu bio predložen čak dvaput, 1927. i 1939.!) ili za izvođenje djela u austrijskim i njemačkim teatrima…

Akademik Boris Senker o Kosorovu mjestu u hrvatskoj književnosti / Foto Miljenko Brezak

Naklapam, malo o tome znam pa mi je sve novo iz zanimljivo, nema to još ni na internetu, ali imali su štogod o Kosoru reći upućeniji poput akademika Borisa Senkera, naširoko razmahaloga Kosorovog kolege dramatičara Mire Gavrana, Luke Šeputa te prevoditelja Tihomira Glowatzkoga i Marte Glowatzky Novosel. Ivica Matičević tvrdi kako je Dubravko Jelčić najzaslužniji što danas uopće govorimo o autoru Požara strasti…, jer je upravo on spasio Kosorovu rukopisnu ostavštinu iz Dubrovnika, pa se dvije i pol godine ubijao piščevom autobiografijom u rukopisu nečitkom, kakvim su pisana i sada zapravo teško dešifrirana i pisma napisana na njemačkom (koji je Kosor, prema prvom pismu, učio tek dvije godine) i, eto, objavljena desetljećima poslije. Knjiga je zanimljivo likovno opremljena, oplemenjena. Puno pijeska morate prosijati za možda malo zlata, konstatirao je Matičević na promociji. A umješni ga i lakše prepoznaju.

O zamkama očitavanja i prevođenja Kosorovih pisama Tihomir Glowatzky, s Martom Glowatzky Novosel prevoditelj / Foto Miljenko Brezak

Kao povod da se ponovno razglaba o Kosorovu mjestu u hrvatskoj književnosti danas, kad nije ni u lektiri i kad se dvoji i pripada li kanonu te ima li ili nema mjesto u prvih deset hrvatskih dramatičara. Možemo se podsjetiti na Kosora (Maske na paragrafima) kojim se potkraj osamdesetih u Gavelli bavio Kosta Spaić i na onoga HNK-ova (Žena) Vrgočeve, Buljana i Magellija u prošlom desetljeću. Kosor bi, naslućuju njegovi poznavaoci, zanovijetao kako god okrenuli, ali ma što mislili, prema Matičevićevoj ocjeni i odgovoru na pitanje Zašto su ta pisma važna?, ovom knjigom Kosorovih privatne povijesti istrgnute zaboravu, zapravo je svatko profitirao. Istraživanja će se sigurno nastaviti i doznat ćemo više o književnome i uopće životu ne samo prve polovice prošloga stoljeća. O zanimljivim našim facama i njihovim aktualnim relacijama Europom. Barem da ne mislimo kako je sve počelo s nama (i, ne daj bože, s internetom ili sa Schengenom). Jesmo li dovoljno face da se suočimo s pitanjem što ga je ovom prilikom glasno izgovorio Matičević: Znamo li prepoznati svoje heroje?

Jedan od faksimila / Presnimljeno iz knjige

I Božica Brkan čita naglas na Svjetski dan čitanja naglas!

Prenosim s Facebooka Božica Brkan:

Danas je Svjetski dan čitanja naglas. Odazivam se pozivu Hrvatskoga čitateljskog društva i pridružujem se čitajući naglas svoju pjesmu bukve iz najnovije zbirke Breberika & Eklektika koju dijelim s Borisom Domagojem Biletićem. Nadam se da će vam se svidjeti. Video snimio Miljenko Brezak.

#WorldReadAloudDay #LitWorldBuildAStoryChallenge #SvjetskiDanČitanjaNaGlas #HrvatskoČitateljskoDruštvo #HČD@LitWorld

Kako navovi Culturnet, Hrvatsko čitateljsko društvo ove godine pozvalo je autore da naglas pročitaju svoja djela ili njihov dio. Prilozi će se objavljivati na sam dan obilježavanja (1. veljače) u određenim vremenskim razmacima. Svjetska organizacija LitWorld pokrenula je 2010. godine dva programa: LitClubs – Klubovi priča i World Reading Aloud Day – Svjetski dan čitanja naglas.

Čitanje naglas razvija vještinu slušanja, obogaćuje rječnik, razvija razumijevanje za društvene probleme i čimbenik je budućeg uspješnog razvoja djeteta. Čitajmo djeci naglas gdje god i kad god stignemo čime podržavamo i nacionalnu kampanju “Čitaj mi!”. Svjetski dan čitanja naglas bi trebao pokazati svijetu kako pravo na čitanje i pisanje pripada svima. Djeca i odrasli širom svijeta, slaveći moć riječi kreiraju društvo koje će omogućiti svakom, baš svakom djetetu pravo na obrazovanje te pristup knjigama i tehnologiji.