Ljiljana Bogojević nezaboravno interpretirala pjesmu Bonanza

Božica Brkan na svojem fejsu 27. svibnja 2018. je napisala:

Dramska umjetnica Ljiljana Bogojević iz Hrvatskoga narodnog kazališta u Varaždinu na 37. Kaju, recitalu suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić u Svetome Ivanu Zelini u subotu, 26. svibnja 2018. nezaboravno je interpretirala moju prvi put objavljenju pjesmu BONANZA ILI PEMO PAK K CVENARIČOM TELEVIZORA GLET među 30 izvedenih pjesama od 70 – s drugom pjesmom NEMREM SE PLAKATI – objavljenih u zborniku DOMOTOUŽJE prema odabiru ocjenjivačkgoa suda dr. Štefica Kamenarić-Filipović, dr. sc. Božica Pažur i dr. sc. Ivo Kalinski od ove godine 518 pristiglih pjesama 120 autora.

Ljiljana Bogojević interpretira Bonazu Božice Brkan / Fotografija Božica Brkan

 

 

BOŽICA BRKAN

bonanza jel pemo pak k cvenaričom televizora glet


sedem si da bum televizor gledela kej bum drugo nemam drugoga posla

morem gledeti kej god oču kej mi srce poželi
ni ne znam kulko je kanalov
štrocam
bonanza bonanza

se se praši kak jašiju
tararararararraaaraaaaa
tararararararraaaraaaaa
indijanski šari poniji kej naši posavci na gmajnu gda bi se puščali v galop
repriza
gleč kak se vidi da je snimano v studiju
gleč kak ovo gleč kak ono
gleč te farbe poslušaj špicu
tararararararraaaraaaaa
tararararararraaaraaaaa
stari cartwright mali joe crnomajnasti adam i one debeli hoss
na svojemu ranču ponderosa tam negde v amerike
de je naša prebaba zanavek odmrčala
sekud ti je denes kej te divji zapad
samo kej ja ne jašim žnimi na ridžanu
(gda sem štela susa bi mi i to dal)
a dečki bi si si kupili čižme kaubojske špičoke z visoke peta i z špicplehi i z mamuza
da su de imeli
(ni v na-me toga bogme ne bilo)

negde još imam sliku kej su mi poslali
(saki se je najnu potpisal)
gda sem jim pisala da bi štela sliku kej gledim bonanzu
pak su mi lepo otpisali
i potle su jim si pisali
čovek bi si mam mislil da su te film delali prijne doma
i pri nas je bilo još takve kojnov i takve krav
samo kej ne bilo takve rančov
a sad i prinas ranče delaju
ranch ove ranch one
kej si če nemaš ranč

kej sem bila dete a sem štela biti kej velike cure
još smo išli gore k cvenaričom televizora glet
još je svet vujnem bil crnobeli
(a ne kej denes kej i ponderosu v boje gledim)
a kej je televizorov bilo v selu jen v domu kej se je zaklučaval v jormarček
i de koji kej su kupuvali v na-me na zajem

dobro je dobro je si mislim
dobro je kak god bilo navek bolše prelazilo
kej v sakom vesternu kak spada
kej v katekizmu najprvo
i kej kak v tem našem socijalizmu de je navek trebalo biti bole
se dogda bole več ne bilo

se ti se mam presveti v seh farba kej se ti je pak jel crno jel belo
tararararararraaaraaaaa
tararararararraaaraaaaa

20150123 – 20140204 – 20150206 – 20150208 – 20160404 – 20160421 – 20160422 – 20160424 – 20170711 – 20180225

Božica Brkan Ljiljani Bogojević potpisuje svoje nove knjige – štokavsku knjigu priča Umrežena i kajkavsku Život večni/ Fotografija Miljenko Brezak

linkovi

https://youtu.be/_JAG_N7UKOM


https://www.bozicabrkan.com/pjesma-spavaca-na-36-domjanicu-u-zelini/

https://www.youtube.com/watch?v=jyrFSc2F7WA

http://www.pou-zelina.hr/recitali/36-recital/item/193-zbirka-pjesama.html

https://www.youtube.com/watch?v=LbKa8Rff5Tw

http://www.bozicabrkan.com/najsretnesa-postaja-u-zborniku-35-zeline/

http://www.pou-zelina.hr/38-najavedogadjanja/index.php

http://www.pou-zelina.hr/images/stories/Recitali/34/Podivjala_senokosa_34R.pdf