Pjesma tenki led u zborniku Senje i meteori 2017.

Ovogodišnji varaždinski Recital suvremenoga hrvatskog pjesništva Senje i meteori bio je jubilarni, 25. Prvi je kao Varaždin u srcu nosim 22. studenoga 1993. organizirao Tugomir Orak. Zanimljivo je da je, jer je Matica hrvatska još djelovala u sjeni osnovano i Varaždinsko književno društvo čijih pedesetak članova organizira niz priredbi, a uz Senje i Meteore i natječaj za najbolju knjigu objavljenu prethodne godine na kajkavskom jeziku Katarina Patačić.

Za 25. Recital suvremenoga hrvatskog pjesništva Senje i meteori svoju je poeziju poslalo 92 autora iz zemlje i iz inozemstva: na kajkavskome 59 autora 94 rada, a na hrvatskome standardnom jeziku 79 autora 151 rad. Uz drugo, objavljen je i zbornik Senje i meteori 2017., u kojem je na str. 53. objavljena pjesma tenki led Božice Brkan.

20171229