Pjesnikinje u Lisinskom

Na manifestaciji Pjesnikinje u Lisinskom 24. rujna 2019. u čast 30 tribina Razgovor s pjesnikinjom Ane Horvatmeđu 39 pjesnikinja nastupila je i Božica Brkan s pjesmom Vermut . Linkovi http://www.bozicabrkan.com/pjesnikinje-u-lisinskom-umjesto-kave-25-rujna-2019/   https://www.bozicabrkan.com/bozica-brkan-gosca-tribine-ane-horvat/