Novi roman LEDINA Božice Brkan predstavljen i u Križu

Križ, Villa Noa / 10. prosinca 2014.

Poslije Interlibera i Australije novi roman LEDINA Božice Brkan 10. prosinca 2014. predstavljen i u Križu / Organizator: Amatersko kazalište Josip Badalić Križ i Društvo Naša djeca Vladimir Nazor Križ.

IMG_8366 KRIŽ, poblika

BB čita Ledinu, KrižPredstavljači Maja Matković i Đuro Vidmarović i autorica Božica Brkan