Pjesnički susreti “Rijeka, šuma, nebo”

Piljenice, 26. travnja 2014 / Pjesnički susreti “Rijeka, šuma, nebo”

Uz obalu rijeke Pakre na Pjesničkim susretima “Rijeka, šuma, nebo” Božica Brkan čita svoju pjesmu “Dječak i javor” iz 1981. godine, objavljenu u njezinoj knjizi ljubavnih i ostalih štokavskih pjesama “Bilanca 2.0” 2011. godine IMG_3626 BB