Tuguju mladenke i lopoči Dragice Cvek Jordan – Umjesto kave 14. kolovoza 2023.

Otišla je Dragica Cvek Jordan. Saznala sam kasnije, jer rijetki su mediji objavili i vijest prema internetskoj objavi HDLU, a kamoli nešto više da bi kao Davor Mandić u Novome listu ustvrdili kako je hrvatski poetski realizam izgubio važnu slikaricu. Ne surfa samo internetskim kopipejstom, gdje čak i Josip Škunca (iz našega Vjesnika još,!) nego citira Hrvatski biografski leksikon i Tonka Maerovića o tome kako je slikarstvo DCJ pravi svijet tišine, bez krika i hihota, (…) uklonilo se i svakoj jačoj gesti i grimasi. Simptomatičan je završetak trostupačnoga teksta ilustriranoga portretom i radovima:

Dragica Cvek Jordan, serigrafija (Presnimio Miljenko Brezak)

Nažalost, slikarica nije doživjela upis od dvije rečenice u Hrvatskoj enciklopediji, kao ni reviziju upisa u Hrvatskom biografskom leksikonu, koji kao drugu informaciju, odmah iza mjesta i vremena rođenja, navodi da je bila supruga slikara Vasilija Jordana.

Sudbina žene, pa i umjetnice, koju smo, ne samo u vrijeme najvećepoplarnosti, najviše voljeli i darivali zbog bijelih motiva nevjesti sa šlajerom koji vijori, djevojčica u crvenim i ljubičastim haljinicama s buketićima, maćuhicama i ljubičicama. Jednu od svojim mladenki, serigrafiju  63/140, nazvanu dakako šifrom, potpisala mi je: Božici, vrijednom pjesniku iz Moslavine od srca D.C.J. Običnom olovkom da je već umalo izblijedjela.

Davno sam za serijal Priroda kao inspiracija napravila o njoj reportažu za Večernjakov Vrt, zeleni prilog četvrtkom koji sam tada uređivala. Odveli su me k njoj čudesni buketići lopoča i priča iz mladosti kad smo od prijatelja još mokro Jordanovo poveće platno već odvezli doma sve odvagujući da li ga kupimo taj krajolik s jabukama ili auto – bio je skuplji od našega polovnog auta – i kad je neki jak auto udario straga samo brinuli da li je slika dobro.

Znala sam da je 1964. diplomirala na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti kod Miljenka Stančića te da od 1967. izlaže u zemlji i inozemstvu, a pripremajući se za razgovor, doznala sam da je Dragica moja Moslavčanka, rođena 1940. u Trnavi, i da ondje uređuje jedan, na moru drugi, a u Zagrebu i treći vrt. Kanim tu Vrtovu duplericu, kad-tad, objaviti u vrtnoj knjizi.

Taman koji dan prije tužne vijesti sam iz plana za Razgovora o Moslavini ideju za video-intervju prebacila sam i u novu, Ljudi za povijest Božice Brkan. Sada i to prebacujem u vječne dugove kao i zapis da joj moram odnijeti svoju knjigu Večni život/ knjiga kajkavskih priča (2017.) u kojoj je i priča njome nadahnuta – Mladenke. O slavnoj naivnoj umjetnici, samoj seoskoj ženi, koja spomen podiže sama sebi. Nadgrobni spomenik. Prethodno je objavljena i u Kolu kod Fišera, 3/2016.

Kada sam svoje nadahnuće nazvala, nije htjela da joj tu i druge svoje tada nove knjige pošaljem poštom nego da navratim na kavu u Voćarsku, a nije tada mogla, jer je brinula o Vasiliju. On je otišao 2019., a mi nismo dospjele popiti tu kavu. Tako samo i dalje Dragičini lopoči vječno cvatu, a mladenke u bjelini samuju i tuguju.

Naslovnica zbirke kajkavskih priča Život večni Božice Brkan, grafički oblikovao Jenio Vukelić (Presniio Miljenko Brezak)

Božica Brkan

Mladenke

Te kej dela spomenike me je samo pogledel gda sem rekla da prek negde dole, al da se vidi, dopiše spomen podiže sama sebe. Pa kej? Nes ni prva, a nesem bome ni zajna i kej to ne bi i pisalo? Popital je jel bi to del sitneše. Zakej sitneše? Pak sem si sama dobro debelo zaslužila i, fala bogu, imam za najlepši crni kamen i za najvekša zlatna slova. Al v sredine sem dala deti svoju sliku točno po one kej sem sama narisala, a nes ju štela ni prodavati. Veno mi doma v primače sobe visi. Če mi bu baš najvekša sila, navek ju dospem potržiti. Znam i kulko bi mogla dobiti, kulko mi jesu davali. Saki put se više. Al saki put ja velim, ne dam ju još, naj stoji.

Več sem čula, pripovedaju nekoji, da sem si ja to sama na kamenu zestrugala, al kej bi? Em nes mačka! Z penzlinom znam, če na steklu, drvu, paperu sejeno, al na kamenu nes još probala. Nemam za to ni ruku, a ni čas kuliko su mi posla naručili. Nekoji o mene i knigu spisavaju i delaju izložbu negde pri vragu tak daleko da ne znam jel bi ja tam i išla, al veliju da buju po me došli da me buju i odvezli i dovezli, pa kej ne bi očla?

Ženska kej je prenašala z našega na niovo i z niovoga na naše mi je povedala da veliju kak sem im ja najvekše otkriće. I kej bum? Nemreš od sebe pobeči. Več pod stareše dane sem počela risati sama opsebe kak mi je mater obetežala i vmrla. Ostal mi je samo vrčak i par kokoši. Nes znala kej bi z sobu i kej bi z tulikem cajtom. Nes nigda imela ni muža ni dece pak ni nukov neg mater. Najemput sem preveč i sama sebe bila. Nemreš fort ni pred televizorom sedeti. Al da nes sedela, ne bi ni vidla kak nekoja* isto tak riše samo mladenke. Te je šlajer leti visoko gore, te desno te levo, te drži puketicu beloga, te rozoga, te lila, te ciglastoga. A sama je navek v belom. I samo kej se ne plače. Pa kakvi su ti to svati za jeno, sem si mislila.

Isto kej i tvoji, mam sem si rekla. Da si se školuvala kak i ta, mogla si bome i sama tak mladenke štancati i kej bi ti falelo. A kej ne bi probala? Vučitelka v škole mi je govorila kak najlepše rišem i tak sem, kej da sem pak mala, najprvo z olovku na paperu, pak z vodene farba, kej sem je našla doma. Potle sem si kupila i bloke kej dece kupujeju za v školu. Su mi ponudili da si pogledim masne bojice, krede v sakojake farba, pak i tempere i uljne. Nes ni znala kej sega ima i kak se se more risati. De god je bilo mesta, risala sem i risala. Na stene, na vrate, na naslonu od stolca, na klupe kej je jena noga otpala, na puknute deske, na steklu od jobluka kej nikomu več ne trebal… Sekud su se počeli beleti i vijoriti moji šlajeri.

I ne znam kak je to se zišlo van, eto ti k mene nekakve velike gospode z velike strajnske avuti. Nesu ni dvorišče stali, po ceste jih je bilo. Si su se mam skupili, kej je bilo, ne onda tulko bilo avuti de bilo videti. Veliju ti, suseda, da bi, ak buš pametna, mogla postati prvi denešni naivni slikar, amater, kak je negda bil one z Hlebin kej je narisal Jelenske svate**. Gda su me ojnem pitali, sem rekla, ti jebi, dobro da ne risal pesje svate. Susedov dečec kej je znal pripovedati kak su se oni spominali se je to nam i par putov povedal. Joj, jesu se bome si smejali da nes znala kam bi pogledela. Kej me nesu ionak si držali za malo pobedastu i si bi se najrajše nad menu plakali da jim ne bilo grdo pred moju materju, a potle, gda sem bila kej moja mater kej sem bila od seh stareša.

A onda jim ne bilo za smejati kej sem, ja bedak, lepo potržila su tu svoju kramu i bome su pri mene mogli i novac posuditi, poprav kej da sem selska banka. Su mi mam nudili naj bi mi prodali svoju staru kramu, če mi je sfalelo, i če nemam na čem farbati i jel bi i nem štela nekej nafarbati. Saki je mam našel komačec nečega kej bi lepše zgledelo z moje farba. Nekoji su šteli samo cvetje, kakvo god, nekoji vrčak, a nekoji da bi narisala kej negda povečanu sliku. Da sem imela čas, morti ja, bedak, i bi. Da me strajnski nesu iskali mladenke kej su več se spotržili. A sem si mislila, kej bum farbala samo tak, nes želna ni penez niti ičega, bum si ja risala po svoje forme.

Govorili su i pisali kak su i moje bele mladenke nekej drugo nek se dotle risalo. Nesu znali bokci da se moje mladenke ne ženiju neg da buju zanavek morti ostale stare cure, kak i na slike jel kak sem si i sama. Strajnski su me spitavali kej moje mladenke mesto pukete držiju vankušek z jabuku. Kej me to spitavaju, pak ko to ne zna, te naš običaj? Pri nas je to saki znal. Stareši, kej su onda još bili živi i kej su se pomalo zdomirali, pametili su kak sem ja kej prek mlada cura, curička, jemput bila takva mladenka. Mladenka za lesom.

Jen dečko kej ga nes ni poznala, ne tak više ni mlad, al još ne ni curu imel poprav, fundal se je. I onda su spitavali po selu koja bi cura išla v sprevodu v beline. Da je imel curu, išla bi ona, al zato kej je ne imel, morti se je i otpravil pod vlak. Saka je cura rekla kak več ima dečka i kak ne zgodno, a za me, vuz to najmlajšu, znali su da dečke još nes ni počela gledeti niti su dečki mene zagledali. Nemreš se v takvomu zlu ludem samo tak otepsti. K tomu, bil je siromak kak sem si i sama, imel je samo mater kak i ja. Kak nes imela joca, moje je matere zgledelo da bi dobro bilo da ja imam nekakvu rolu, kak je govorila. Kej da je to kakva prectava kak su one vatrogasne i afežeovske onda delali. Bu to moja čer, je rekla kej kak i gda bi od male malosti obečala da bum nekomu za delec kruva, retko mesa kej bum pojela, išla za težaka okapat kuruzu, plet vrt, trsje vezat, brat grah po kuruze jel kej takvoga.

Po celomu su selu onda iskali za posuditi belinu i komej su našli najmenšu kej se mogla najti nečiju prvopričesničku, kej su se kikle za venčajne bile prevelike. Za prekrajati ne bilo čas. I od nekoje su zeli beli šlajer. Lasi su mi nafrkali i pustili, vujne vplele belo cvetje i asparabus. Jenako su vankušek opleli i sredi deli jabuku. Nateknuli su mi i bele rukavice, če je i bila velika vručina. Sa sreča da nes morala niš govoriti. Celem sem se putom do grobja plakala, se mi je suza suzu stigavala. Če i ne hodila vuzmene – sem sama kej duh hodila za lesom – mogla sem bogme čuti kak mater vu sebe govori kej se tulim, kej se imam tuliti gda dečka i ne poznam, i da kej bi bilo da ga i poznam i da mi je dečko, da smo se če baš trebali i zeti? Život ti je to, moja draga.

A ja nes mogla stati poprav otkak me je negva mater zagledela doma sredi dvorišča, još sprevod ne ni krenul, i još je bole stala narekati. Te sino, sino moj, komu si me ostavil, te sinko dragi, kej si me ostavil samu samovenu? Potle su si govorili moje matere  kak sem zgledela poprav na mladenku, lepa i tenka, sa v beline, pod dugem šlajerom. Jedino kej sem se preterano plakala kej da bi me neko na silu zamuž daval. A bilo je tak negda. Bilo me je više čuti neg videti. Se su je se ramena drmala, su govorili. Mater se je moja jako z tem srdila: Kej me sramotiš, kej? Kej si se imaš dreti, koga vraga? Bu još neko primislil da si mu poprav bila cura i ko bu te onda štel zeti?

A pridodali su potle siromaku i gda ga več ne bilo kak ga ni jena ne štela. Da je imel nekavu falingu i da ni jena ne štela žnem ni tancati – ja onda još po zabava nes ni išla i nes ni bila na te zabave – i da je iduč domom otišel ravno na štreku, del si deščicu i legel si i pričekal vlak petak.

Z velike se prevelike tuge tak nekej more napraviti. Samo tak prejti. Mislila sem tak hodeč za lesom i potle gda sem več i zaboravela kakva je bila šlinga na vankušeku kej sem celi put držala. Su sem ju zaplakala. Al sem zapametila da je jabuka bila lepa crlena i da sem si mislila kak je šteta kej sad se to moram hititi v jamu. Potle sem risala kojekave šlajere, kojekave vankušeke, i svilne i pošlingane i z špic i z špičic, jabuke kojekakve i crlene i žute i prek zelene i šare. Ko si je kakve štel zebrati, je mogel. Moje su se mladenke imele za kej žalostiti, ali ni jene se nes dala plakati.

Potle su moje mladenke mesto beloga imele crni šlajer, mesto tila špice, ne su mesto Mladenka IMladenka II, zvali Crna mladenka I, Crna mladenka II, Crna mladenka III… A prek potle snela sem ženam šlajer i zavezala rubec. Žena v crnem rupcu, paretastom kak se i nosi za prosto, pred se je dela crni vankušek i najnem lepu jabuku. V sakojake farba. Povedali su ti kej se vu to razmeju da je to moj autoportret, da sem to valda samu sebe narisala. Staru curu kej isto nigdar ne našla svojega para. Nes si mislila, al to se je, moram povedati, tržilo još i bole, kej su si ti kej imaju penez valda vu te moje žena vidli svoje žene i matere kej stareju i zdohadžaju se, jel su več i prešle, kej jim je od sega života tulko kej koja jabuka ostala. Onda sem si narisala i sebe, onu sliku kej mi je za prodaju i po koje sem se dala na grobni kamen deti. A i kulke sem farbe kej mi ostane zdavala okolo.

Moja bi mater valda bila sad čistom zadovolna če me niko i ne zel: selski starešine našu hižu očeju popraviti kak je, po starinski, ne daju da niš modernoga vujnu mečem, v nekakvu Mladenkinu galeriju. Tak su je naputili ti kej se vu to bole razmeju. A ne jim bilo teško ni pitati jel mi smeju za lesom pustiti mladenku z jabukum na vankušeku. Još bi šteli da jim ja sama povem jel bi je deli beli jel crni šlajer. A ja bi štela još te svoje mladenki risati.

20130816 – 20160512 – 20160513 – 20160514 – 20160515 – 20160516 – 20160519 – 20160523

*Asocijacije na zagrebačku slikaricu Dragicu Cvek Jordan, rođenu 1940. u Velikoj Trnavi u Moslavini, koja je diplomirala na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti 1964. u klasi Miljenka Stančića. Od 1967. Izlaže u zemlji i inozemstvu. Njezino slikarstvo, posebno likove djece i mladenki u irealnome bijelom prostoru, smatraju izrazitim primjerom poetskoga realizma.
**Jelenski svati – slavna slika naivnoga slikara Ivana Generalića iz 1959. godine.

manje poznate riječi:
zajna – zadnja, posljednja
dobro debelo – jako, vrlo
veno – eto; ondje  
v primače sobe – u gostinjskoj, obično i svečanijoj sobi
če mi bu najvekša sila – u najvećoj nuždi 
dospem – stignem
penzlin – kist   
zestrugati – sastrugati
me buju i odvezli i dovezli… – pobrinut će se za moj prijevoz
žena kej je prenašala z našega na niovo i z niovoga na naše – žena koja je prevodila
sama opsebe – sama, sama samcata
obetežala – oboljela
fort – stalno, neprestano
kikla – haljina
šlajer – veo od tila, čipke, obično ga nose mladenke
lasi nafrkati – uviti kosu da bude kovrčava
rozo, roskasto – ružičasto
lila, lilasto – ljubičasto
ciglasto – narančasto 
školuvala – školovala se, išla u školu
štancati – redati  
falelo – nedostajalo
vučitelka – učiteljica
potle – poslije
sekud – posvuda
pesji svati – čopor pasa puštenih s lanca, nerijetko i lutalica koji se okuplja oko kuje koja se tjera, pa se često pare hrpimice
dečec – dječak
malo pobedastu – priglupu
najrajše – najradije
lepo potržila – dobro trgovala, dobro prodala
krama – starudija 
komačec – komadić
po svoje forme – po svome ukusu; u svom stilu
vankušek – jastučić, mali jastuk
zdomirali – poumirali
pametili – sjećali se
curička – curetak, ni djevojčica ni djevojka
fundal se je – ubio se
otepsti se – otresti se
vatrogasne i afežeovske prectave – nekad vrlo popularne priredbe koje su priređivali obično seoski DVD ili AFŽ odnosno vatrogasne i ženske organizacije
delati za delec kruva, retko mesa – jeftino raditi
još bole stala narekati – vrlo glasno počela jaukati
dreti se – rerati se
štel zeti, ne zel – ovdje: htio oženiti; nije oženio
falinga – mana, obično tjelesni nedostatak, ovdje: invalidnost
štreka – pruga
vlak petak – vlak koji stiže u pet sati
šlinga – vrsta ručnoga rada, rupičanja šivaćim strojem
crlena – crvena
nositi (za) prosto – nositi crninu, prije žalujući i po godinu dana
povečana slika – nekad presnimljena uvećana i retuširana crno-bijela fotografija, katkad i u boji, obično vjenčana ili školska
puketa – buket, stručak