O romanu Ledina u časopisu Kaj

  Kaj, časopis za književnost, umjetnost i kulturu u broju 1-2, godište XLIX. (br. 338-339/ sv. 234) na str. 131.-134. objavljuje kritiku romana Ledina Božice Brkan – Čega je se bilo na jene Ledine Brkanove i okolo ne iz pera Katarine Brkić. Link: Katarina Brkić: Čega je se bilo na jene Ledine Brkanove i okolo … Nastavi čitati O romanu Ledina u časopisu Kaj