Umjesto kave 18. kolovoza 2016.: Do Ivana Milčetića Matine preko – marketa!

U susjedstvu crkve Svetoga Apolinara u Bogovićima, zaštitnika župe Dubašnica, potražili smo spomenik Ivanu Milčetiću Matini (1853 – 1921), otkriven 20. srpnja na Polinarovu, koja se tu proslavlja od davnina, a od 1997. i kao Dan Općine Malinska-Dubašnica.

matina02
Fotografija Božica Brkan

Obećala sam to kolegi Ernestu Fišeru, koji je kao dugogodišnji predsjednik tamošnjega Ogranka Matice hrvatske Varaždin s mr. Marijem Šoštarićem, ravnateljem knjižnice i izaslanikom gradonačelnika, javnosti predstavio spomenik koji je lijepi barokni grad Malinskoj darivao još prije 15 godina, kada je dvodnevni znastveni skup posvećen uglednome slavistu započeo u Malinskoj gdje je rođen, a drugi dan završio u Varaždinu, gdje je umro.

matina1
Fotografija Miljenko Brezak

Akademski kipar Ratko Petrić oblikovao ga je i ovjekovječio u bronci i otad je sve dosad čekao da bude predstavljen javnosti uz tipičnu otočku kuću koju su obnovili čuvari dubašljanske baštine.

matina03on 2
Fotografija Božica Brkan

Jedini prigovor: nigdje ništa ne piše pa smo Matinu jedva našli zahvaljujući ljubaznoj i upućenoj prodavačici obližnjega marketa.
20160818