24. travnja 2014. / Božica Brkan je na svojem FB profilu napisala:

Danas je u Društvu hrvatskih književnika promovirana “Antologija 20 Galovićevih jeseni” (urednica Enerika Bijač). Nadahnuti i odmjereni govori, pjesme pjevane i govorene. Uz ostale, na moju veliku radost i moja “sve pasent” (dramska umjetnica Dunja Sepčić).

BB, sve pasent u Aatologiji