Novi roman “Ledina” Božice Brkan predstavljen na Interliberu

12. studenoga 2014. / Predstavljanje novoga romana “Ledina” Božice Brkan na glavnoj pozornici Interlibera:

IMG_6024

Jezikoslovka Maja Matković, književni kritičar, povjesničar i diplomat Đuro Vidmarović, autorica Božica Brkan i voditelj predstavljanja romana novinar Dražen Kopač

IMG_6016