Čistoća koja smrdi, smrdi, užasno smrdi – Umjesto kave 9. studenoga 2018.

Reklame kojima televizije filaju filmove i serije baš mi jako idu na živce, a bez premca one za sredstva za pranje WC-školjki, posuđa i tak. Neke su toliko gadljive da čovjek htio-ne-htio pomisli da smo ili baš zmazani, totalka, ili da premalo kupujemo. Hvala zato Goranu Pavloviću i magazinu Ja TRGOVAC na istraživanju (rezultate kojega su mi poslali a da nije o hrani!) koje su tijekom rujna 2018. proveli s agencijom Hendal.

Na što vonja? / Fotografija Magazin Ja trgovac
Kako vonja? / Fotografija Magazin Ja trgovac

Gotovo polovica ispitanih građana Hrvatske (46,4%) u drogerijama – najveći udio kupaca najčešće kupuje u lancima DM-u (68,9 %), a manji u Mülleru (22,4 %) te Bipi (8,7 %) – kupuje  nekoliko puta mjesečno, a 28,4 % kupuje rjeđe od nekoliko puta mjesečno. Nekoliko puta tjedno kupuje 11,6 % građana, a 4,9 % samo vikendom. S druge strane, ukupno 8,1% građana ističe da ne kupuju u drogerijama, a nasuprot tome, onih koji u ovim trgovinama kupuju svakodnevno, ima 0,7 % u nacionalno reprezentativnom uzorku. Kažu dalje:

U drogerijama se najviše kupuju sredstava za osobnu higijenu (46,4%). Kozmetiku na tim prodajnim mjestima kupuje četvrtina građana (24,9 %), a njih – ipak neusporedivo manje, kažem ja – 10,8 % kupuje sredstva za čišćenje kućanstva. Približno podjednak broj građana kupuje proizvode za kućne ljubimce (5,7 %), parfeme, mirise i sl. (5,6%) te proizvode za bebe i djecu (4,7 %).

Prosječna košarica pri kupnji u drogerijama za većinu kupaca (49,2%) iznosi između 100 i 200 kn, dok jedna trećina kupaca (33,5 %) u prosjeku troši između 50 i 100 kn. Manje kupnje, s košaricom do 50 kn, obavlja 11,6 % kupaca, a 4,6 % kupaca u prosjeku troši između 200 i 500 kn. Vrlo mali broj kupaca, 1,1 %, u drogerijama obavlja kupnje u iznosu većem od 500 kn.

Najvažniji razlozi kupnje u drogerijama su asortiman kojega nema u klasičnim supermarketima (51,6 %), povoljne cijene (48,6 %) te percipirana kvaliteta proizvoda (40,3 %). Manje značajni motivatori su programi vjernosti drogerijskih lanaca (29,3 %) te ugodna atmosfera za kupnju (24,0 %). 

Poslije ovih postotaka manje ću se nervirati s reklamama. Razmišljat ću o njima kao o dobrohotnoj edukaciji, a ne o pozivanju na konzumerizam i pretjeranu čistoću, uključujući i običnu vodu ili kraljevska povijesna mirisanja da se pokrije nekupanje. I s patuljcima, što kaže jedna od reklama, smrdi, smrdi, užasno smrdi!

20181026 – 20181109