Hrvatsko slovo: Katarina Brkić o romanu Ledina

IMG_8682 600 zaglavlje Hrv.slovaU najnovijem broju (1097. od 29. travnja 2016.) “Hrvatsko slovo” na stranicama 22 i 23 prenosi u cijelosti izlaganje “Čega je se bilo na jene Ledine Brkanove i okolo ne”, koje je Katarina Brkić napisala i održala na kekavskom na predstavljanju romana “Ledina” Božice Brkan u okviru kulturnog susreta “Rijeka, šuma more” 9. travnja u Piljenicama.

Klik na preneseni tekst u recenzijama: http://www.bozicabrkan.com/katarina-brkic-uz-predstavljanje-romana-ledina-bozice-brkan-u-piljenicama

IMG_8679 600 Tekst u Hrv.slovu
Hrvatsko slovo / broj 1097 od 29. travnja 2016, str. 22 i 23 / Hrvatska književnost / prostori hrvatske proze / Katarina Brkić: Čega je se bilo na jene Ledine Brkanove i okolo ne