24. CROATIA REDIVIVA

Selca na Braču, 8. kolovoza 2014.

Na 24. pjesničkoj manifestaciji CROATIA REDIVIVA ČA-KAJ-ŠTO Božica Brkan čita svoje  pjesme, štokavsku “Blizu nebu” i kajkavsku  “Da si ležem na zemlu”.

IMG_0309, Selca 2014 za web BB