Vrata se sama otpiraju Božice Brkan i u monografiji Piljenica

U proširenom 2. izdanju monografije Piljenica, promoviranoj ove godine na pjesničkoj  manifestaciji Rijeka, šuma, nebo u Piljenicama, objavljena je i pjesma Vrata se sama otpiraju Božice Brkan, pročitana na ovoj pjesničkoj  manifestaciji u Piljenicama prošle godine.